Grota solna i basen solankowy w zabytkowej pływalni

Grota solna i basen solankowy w zabytkowej pływalni
fot. UM Bolesławiec W zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej trwają bardzo zaawansowane prace przy przywróceniu dawnej funkcji zakładu kąpielowego.
istotne.pl pływanie, inwestycja, um bolesławiec

Warto przypomnieć, że dawne Miejskie Zakłady Kąpielowe powstały w dwóch etapach. W 1895 roku został wzniesiony budynek łaźni, w stylu renesansu północnego. Drugą część wybudowano w latach 1914-15. Przy jej projektowaniu wykorzystano basztę należącą niegdyś do systemu miejskich fortyfikacji.

Budynek pływalni wpisany jest do rejestru zabytków, dlatego też prace prowadzone są zgodnie programem prac konserwatorskich, który został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Prace konserwatorskie obejmują m.in. wymianę dachówki nad częścią basenową, świetlik nad halą basenową, uzupełnienie okładziny klinkierowej; naprawienie uszkodzeń ozdobnych kafli, a także innych zabytkowych ceramicznych okładzin ściennych; oczyszczenie i zabezpieczenie kutych balustrad; oczyszczenie, impregnację i hydrofobizację płyt piaskowcowych oraz plakietek terakotowych; wymianę okien, oczyszczenie i konserwację istniejących żeliwnych kolumn w sali kardio; odsłonięcie i zabezpieczenie przed wilgocią ścian w baszcie przy basenie solankowym oraz ścian sali kardio. Ponadto iluminację baszty oraz sali kardio.

– Warto również przypomnieć, że stan techniczny całego obiektu okazał się znacznie gorszy, niż można było przypuszczać. Przy rozbiórce stropów nad salą gimnastyczną natrafiono na płyty zawierające azbest. Strop wykonany był z szyn kolejowych i konieczna była jego całkowita rozbiórka oraz wykonanie od nowa. Po zbiciu tynków i po dokonaniu odkrywek okazało się, że większość ścian jest spękana, a niektóre stropy są zbyt mocno obciążone. Spowodowało to konieczność ich rozbiórki i ponownego wykonania – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.

PływalniaPływalniafot. UM Bolesławiec
PływalniaPływalniafot. UM Bolesławiec
PływalniaPływalniafot. UM Bolesławiec
PływalniaPływalniafot. UM Bolesławiec

Prace budowlane potrwają do końca roku. Wykonawcą robót jest firma Skanska S.A. W odrestaurowanym obiekcie przewidziane są zajęcia profilaktyczno-zdrowotne oraz szeroka gama zabiegów z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej.

W zakres wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu wejdą m.in. jacuzzi, sauny suche z jodły, sauna parowa z jodły, infrared w podczerwieni, kapsuła spa, kabina do spaceru w podciśnieniu, grota solna. W sali basenowej przewidziano minibaseny typu jacuzzi z solanką.

Wyposażenie basenu stanowić będą: urządzenia do hydromasażu, armatki wodne, tryskacze. W sali odnowy biologicznej znajdą się m. in. łóżka spa, łóżka masujące, wanny kąpielowe, urządzenia do hydromasażu. W sali kardio zaplanowano m.in. bieżnię, wiosła, steppery, rowery stacjonarne, ergometry eliptyczne, ławeczki do ćwiczeń.

Zabytkowa pływalnia przy ul. Zgorzeleckiej będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajdzie się winda osobowa oraz specjalna winda, umożliwiająca opuszczenie osoby niepełnosprawnej do wody.

Projekt „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Złożenie wniosku o dofinansowanie do RPO poprzedziły szerokie konsultacje społeczne oraz stworzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji. Celem konsultacji było poinformowanie jak największej liczby mieszkańców Bolesławca o proponowanych w ramach LPR działaniach i zarazem zbieranie opinii na ich temat oraz wskazanie preferencji. W efekcie określone zostały priorytetowe zadania. Ich realizacja ma m.in. na celu poprawę estetyki przestrzeni śródmiejskiej, podniesienie atrakcyjności miasta, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania oraz spędzania czasu wolnego.

UM Bolesławiec/ii