Zobacz, jak wypełnić deklaracje ws. śmieci

Zobacz, jak wypełnić deklaracje ws. śmieci
fot. B.org Publikujemy wzory pism deklaracji oraz pismo prezydenta Bolesławca Piotra Romana, związane z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
istotne.pl śmieci, piotr roman, ekologia

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości częściowo zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

List prezydenta

Szanowni Państwo,

z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy dostosowują polskie regulacje do najwyższych ekologicznych standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów oznacza, że od 1 lipca 2013 r. Gmina Miejska Bolesławiec przejmie zarządzanie gospodarką odpadami.

Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców miasta (nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych), również tych, którzy dotychczas nie mieli podpisanych umów, lub też takie umowy rozwiązali. Dzięki tym zmianom mniej odpadów trafi na dzikie wysypiska. Liczę też, że więcej odpadów będzie poddawanych segregacji. Zgodnie z zasadą „segregujesz – płacisz mniej”.

Gmina w przetargu wyłoni tylko jedną firmę odbierającą odpady komunalne. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne segregowane oraz odpady niesegregowane w każdej ilości.

Z myślą o mieszkańcach i wszystkich zainteresowanych zostanie uruchomiona bezpłatna infolinia.

Wszelkie informacje na temat zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami w naszym mieście uzyskacie Państwo pod numerami telefonów: 75 644 09 23 oraz 723 353 322.


Z poważaniem
Prezydent Miasta Bolesławiec
/-/ Piotr Roman

Pozostałe informacje

Wszystkie informacje na temat zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami w Bolesławcu można uzyskać w Dziale Gospodarki Odpadami, który znajduje się w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Dolne Młyny 23, pok. nr 1.

Dla nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne, lokale mieszkalne)

Miesięczna stawka opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi:

 • 15 zł – jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 11 zł – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Np. gdy nieruchomość zamieszkują 2 osoby, które segregują odpady, miesięczna opłata wynosi 22 zł (2 os. x 11 zł = 22 zł).

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (tj. firmy, szkoły, przedszkola, szpitale, pensjonaty, kina itp.)

Aby obliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, należy obliczyć minimalną łączną pojemność pojemników i ustalić, jaka liczba pojemników jej odpowiada, a następnie liczbę pojemników pomnożyć przez stawkę opłaty za pojemnik o odpowiedniej pojemności.

Łączną minimalną pojemność pojemników oblicza się:

 1. dla nieruchomości, na której świadczona jest praca – co najmniej 15 l na każdą osobę zatrudnioną oraz dodatkowo w przypadku:
  • dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – co najmniej 5 l na każdego ucznia, studenta, dziecko,
  • dla lokalu lub ogródka gastronomicznego – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne,
  • dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – co najmniej 15 l na jedno łóżko,
  • dla kina, teatru, sali widowiskowej – co najmniej 5 l na miejsce na widowni,
  • dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku.
 2. dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę,
 3. dla zespołu garaży wolnostojących – co najmniej 10 l na każde miejsce postojowe.

Gdy w firmie pracuje 7 osób i segreguje się odpady, minimalna pojemność pojemników wynosi 105 l (7 os. x 15 l), to odpowiada 1 pojemnikowi 110 l. Miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie wynosi za pojemnik 110 l – 45 zł.

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady wynosi:

 1. o pojemności 110 l – w wysokości 61,00 zł,
 2. o pojemności 120 l – w wysokości 66,00 zł,
 3. o pojemności 240 l – w wysokości 131,00 zł,
 4. o pojemności 1100 l – w wysokości 605,00 zł

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

 1. o pojemności 110 l – w wysokości 45,00 zł,
 2. o pojemności 120 l – w wysokości 48,00 zł,
 3. o pojemności 240 l – w wysokości 96,00zł,
 4. o pojemności 1100 l – w wysokości 445,00 zł

(informacja zlecona – UM Bolesławiec)