Sygnalizacja świetlna na ważnym skrzyżowaniu

Sygnalizacja świetlna na ważnym skrzyżowaniu
fot. Marcin Zabawa Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
istotne.pl urząd miasta, inwestycja, sygnalizacja, skrzyżowanie

Uchwała dotyczy zawarcia porozumienia (umowy) pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego i powierzeniu Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika” – zadanie realizowane w formule zaprojektuj – wybuduj.

Gmina, w ramach pomocy rzeczowej, pokryje 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych oraz kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Pozostałą część kosztów (50%) sfinansuje Województwo Dolnośląskie.

Porozumienie określi zasady realizacji i finansowania inwestycji. W budżecie Gminy Miejskiej Bolesławiec na rok 2013 zostają zabezpieczone środki finansowe w wysokości 130 000 zł.

(informacja zlecona – UM Bolesławiec)