Kruszyn.info, najlepsza wiejska strona na Dolnym Śląsku

Kruszyn.info, najlepsza wiejska strona na Dolnym Śląsku
fot. Gmina Bolesławiec Konrad Truszkowski, administrator portalu kruszyn.info został finalistą konkursu „Soł[email protected] w sieci”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 2 lipca w Senacie RP.
istotne.pl kruszyn, nagroda, portal

Finał konkursów „Soł[email protected] w sieci” i „Sołtys Roku 2013” połączony był z konferencją „Fundusz sołecki po zmianach – nowe szanse”. Otworzył ją Rafał Trzaskowski – Minister Administracji i Cyfryzacji, który podkreślił wagę zarządzania na poziomie administracji lokalnej oraz rolę samorządów.

– Z wielką przyjemnością objąłem patronat honorowy nad konkursem – mówił Rafał Trzaskowski. – Cieszę się, że tak dużo osób wzięło udział w tym konkursie. Walka z wykluczeniem cyfrowym zawsze mi przyświecała, również w czasie, kiedy byłem w Parlamencie Europejskim.

Konferencję poprowadził senator Janusz Sepioł, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Krótkie prezentacje przygotowali kolejno senator Ireneusz Niewiarowski prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (mówił o nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim), Wiesław Janiszewski burmistrz gminy Czerwionka-Leszczyny (omówił mechanizmy wsparcia przez gminę inicjatyw mieszkańców), Jolanta Szejka sołtys Bełku (przedstawiła dobre praktyki i korzyści wynikające z gminnego systemu wsparcia dla sołectw) oraz Maja Winiarska-Czajkowska sołtys Opyp (opisała przykłady wykorzystania funduszu sołeckiego w swojej wsi). Była to też okazja do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, prowadzonym przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego.

Druga część spotkania poświęcona była rozstrzygnięciom dwóch konkursów – „Sołtys Roku 2013” oraz „Soł[email protected] w sieci”. W przypadku drugiego z nich został Konrad Truszkowski administrator strony kruszyn.info ,najlepszej wiejskiej strony internetowej w województwie dolnośląskim.

– Stronę prowadzę od 3 lat – powiedział mieszkaniec Kruszyna. – Fakt, że prowadzony przeze mnie portal został ogłoszony najlepszą wiejską stroną internetową w całym województwie dolnośląskim, to ogromny powód do dumy oraz mobilizacja do działania.

Konrad Truszkowski z rąk senatora Ireneusza Niewiarowskiego, senatora Janusza Sepioła oraz Patryka Węgierkiewicza z Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów odebrał dyplom oraz nagrody za swoją pracę. Wygraną był aparat fotograficzny i statyw. Dodatkowo każdy finalista otrzyma specjalny raport i analizę tego, jakich zmian wymaga portal, by jego atrakcyjność oraz funkcjonalność wzrosła.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy wyłonił 16 finalistów, z których w drugim etapie dodatkowo wyróżniono trzech administratorów. Można było także wziąć udział w głosowaniu na nagrodę publiczności.

– Poddaliśmy analizie zjawisko wiejskich stron internetowych, sprawdziliśmy je pod względem funkcjonalności i dostępności – mówił Patryk Węgierkiewicz. – Wybór najlepszych nie był łatwy, ale 16 finalistów, których zaprosiliśmy do Senatu PR, to właśnie ci najlepsi z najlepszych.

Finał konkursu był także okazją do zapoznania się z ideą portalu NaszaWioska.pl, który jest w trakcie realizacji, a który ma skupić w jednym miejscu wszystkie sołectwa, prezentować ich działania i dokonania. W domyśle ma to być swoista baza wymiany doświadczeń i pomysłów. Zaprezentowany został także podręcznik, dotyczący dostępności wiejskich stron internetowych wydany przez Fundację Wspomagania Wsi przy współpracy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Funkcję zarówno sołtysów, jak i lokalnych działaczy tworzących portale internetowe podkreślił Dariusz Młotkiewicz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

– Musimy pamiętać, że każdy sukces modernizacyjny zależy od umiejętności wyzwolenia w ludziach ich potencjału – powiedział. – W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, gratuluję wszystkim finalistom i życzę wytrwałości w dalszej pracy na rzecz swojej społeczności.

Gratulujemy sukcesu!

(informacja zlecona: Gmina Bolesławiec/K.Wieczorek)