Pomysł na promocję wsi

Pomysł na promocję wsi
fot. Starostwo Powiatowe Mieszkanki wsi Lipiany ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych wzięły udział w projekcie: „Ekonomia społeczna stowarzyszeń szansą rozwoju społeczności lokalnych”.
istotne.pl powiat, lipiany, promocja, program, ekonomia

„Ekonomia społeczna stowarzyszeń szansą rozwoju społeczności lokalnych” to projekt prowadzony przez Fundacje Ekologiczną Zielona Akcja. Jego celem jest wzrost aktywności ekonomicznej i społecznej stowarzyszeń wiejskich. W ramach tego projektu, w wyjeździe studyjnym do wsi tematycznych, Kobiety Aktywne z Lipian mogły przekonać się jak to wygląda w praktyce. Panie odbyły dodatkowo kurs szkoleniowy pn. „Edukator dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi”, który miał na celu poznanie procesu tworzenia oferty wsi tematycznej, w szczególności prowadzenie zajęć przyrodniczo-kulturowych dla zorganizowanych grup i turystów oraz przygotowanie uczestników do prezentowania zasobów swojej miejscowości w nowej i atrakcyjnej formie gier i zabaw.

fot. Starostwo Powiatowe

W projekcie nie zabrakło też członków stowarzyszeń wiejskich i mieszkańców ze wsi Borówki, Pasternik i Motyle, którzy również są zainteresowani odnową swojej miejscowości. Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do tego, iż niedługo w Powiecie Bolesławieckim powstaną wioski tematyczne, które zintegrują lokalne społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś produktem, usługą lub kulturą naszego regionu. Program ma charakter pilotażowy i ma pomóc wybranym miejscowościom na Dolnym Śląsku, stworzyć ofertę i zarabiać na zasobach wsi.

(informacja: Starostwo Powiatowe/ii)