Bezpieczne przejście w Trzebieniu

Samochód za przejściem dla pieszych
fot. B.org Na ważnym przejściu we wsi zamontowano specjalną sygnalizację. Światło zielone zapala się jedynie wtedy, gdy nadjeżdżający pojazd nie przekracza dozwolonej prędkości.
istotne.pl 0 gmina, bezpieczeństwo, trzebień

Reklama

Podczas modernizacji drogi wojewódzkiej nr 297, która była wykonywana na odcinku od północnej granicy gminy do Trzebienia, coraz większy niepokój wywoływał brak rozwiązania projektowego, poprawiającego bezpieczeństwo na przejściu przez jezdnię, zlokalizowanym obok osiedla mieszkaniowego w Trzebieniu.

Jest to szczególne przejście drogowe łączące dwie strony drogi w miejscu, gdzie zlokalizowany jest przystanek autobusowy i będące dojściem do centrum wsi, w którym znajduje się szkoła, ośrodek zdrowia, sklepy, plac zabaw dla dzieci, boisko. Przejście to zlokalizowane jest prawie na wjeździe do wsi od strony północnej i większość pojazdów dopiero po minięciu przejścia na zakręcie drogi z ograniczoną widocznością wyhamowywała.

Ponieważ w ramach modernizacji drogi poprawiono widoczność na tym zakręcie (poprzez wyburzenie zabudowań) mieszkańcy wsi słusznie obawiali się, że auta przejeżdżające przez wieś poruszać się będą ze zbyt dużą prędkością. Dlatego zrodził się pomysł, żeby na przejściu zamontować sygnalizację świetlną nie tylko umożliwiającą w bezpieczny sposób przejść na drugą stronę, ale także taką, która spowalniałaby nadjeżdżające pojazdy.

Nowa sygnalizacja świetlna w Trzebieniu zrobiona przez gminę, znacznie poprawiła bezpieczenstwo pieszychNowa sygnalizacja świetlna w Trzebieniu zrobiona przez gminę, znacznie poprawiła bezpieczenstwo pieszychfot. Gmina Bolesławiec

Nasze wnioski o budowę sygnalizacji świetlnej nie były przyjmowane przez zarządcę drogi, który swoją odmowę argumentował właśnie modernizacją i aktualnie realizowanym pozwoleniem na budowę. Zarządca drogi informował, że w ramach modernizacji drogi nie można doprojektować sygnalizacji świetlnej oraz nie można wprowadzić na jedną inwestycję drugiego zadania (budowy oświetlenia drogowego).

Z tym drugim argumentem władze gminy nie zgadzały się i w wyniku wielokrotnych rozmów z zarządcą drogi wreszcie w sierpniu ubiegłego roku zapadła decyzja, że sygnalizacja świetlna może być zbudowana.

Obowiązek budowy sygnalizacji świetlnej przejęła na siebie gmina. W związku z tym, że miała ona wyhamowywać nadjeżdżające pojazdy Tomasz Nowak, projektant sygnalizacji, zaprojektował rozwiązanie, które polega na tym, że na przejściu pali się światło czerwone i zmieni się na kolor zielony jedynie wtedy, gdy nadjeżdżający pojazd nie będzie przekraczał dozwolonej prędkości. Z doświadczenia wiemy, że kierowcy nie zawsze respektują dozwoloną prędkość, ale większość kierowców stosuje się do sygnalizacji świetlnej.

W grudniu firma Witolda Cybertowicza z Lubania zamontowała sygnalizację świetlną i 20 grudnia przekazano ją do użytku. Krótki czas eksploatacji sygnalizacji świetlnej potwierdził już, że warto było upierać się przy jej budowie, ponieważ znacznie poprawiło się bezpieczeństwo przechodniów oraz ograniczono prędkość przejeżdżających przez Trzebień pojazdów.

Obecnie na nasze zlecenie opracowywany jest projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 297 w Nowych Jaroszowcach. Projektowany jest chodnik, zatoki autobusowe oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną.

(informacja zlecona: gmina Bolesławiec)

Reklama