Aleja Partyzantów, ale nie tylko, pod okiem kamery

Aleja Partyzantów, ale nie tylko, pod okiem kamery
fot. Miasto Bolesławiec W ramach monitoringu wizyjnego miasta Bolesławiec uruchomiono nowy punkt kamerowy, obejmujący swoim zasięgiem Al. Partyzantów (planty). Kamera zlokalizowana jest na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Jest to kamera obrotowa firmy Bosch AutoDome 700IP (transmisja obrazu – radiowa).
istotne.pl 4 kamera, monitoring, ul. partyzantow

Reklama

Obecnie monitoring wizyjny Bolesławca składa się łącznie z 51 kamer, w tym:

 • 9 kamer stacjonarnych na terenach bolesławieckich szkół podstawowych (transmisja obrazu światłowodowa);
 • 7 kamer, obejmujących swoim zasięgiem teren obiektu sportowego Wiadukt Plaza (1 kamera obrotowa, 6 kamer stacjonarnych, transmisja obrazu światłowodowa);
 • 4 kamery obrotowe, zlokalizowane na terenie Parku Miejskiego im. Harcmistrza Huberta Bonina (transmisja obrazu – światłowodowa);
 • 30 kamer obrotowych i 1 stacjonarna na terenie miasta Bolesławca (obraz transmitowany w systemie radiowym oraz światłowodowym w zależności od możliwości technicznych w danym punkcie kamerowym).

Pozostałe lokalizacje i ich zasięg (w tym nowy punkt):

 • Zgorzelecka 8 – obejmuje zasięgiem ul. Zgorzelecką (część) i ul. Piaskową,
 • Al. Partyzantów 4-5 – obejmuje zasięgiem część ul. Zgorzeleckiej na wys. Term, Al. Partyzantów,
 • ul. Magistracka (sala gimnastyczna ZSM) – obejmuje zasięgiem teren za salą gimnastyczną (tzw. Balkon), Al. Partyzantów, ul. Magistracką,
 • ul. Prusa 16-18 – obejmie zasięgiem ul. Prusa i ul. Szkolną oraz częściowo ul. Magistracką i Zgorzelecką,
 • ul. Teatralna 5 – obejmuje zasięgiem ul. Teatralną i ul. Sądową (częściowo),
 • ul. Mickiewicza 7 – obejmuje zasięgiem ul. Mickiewicza, Plac Wolności, ul. Ogrodową (częściowo),
 • Sierpnia’80 4/6 – obejmuje zasięgiem ul. Mickiewicza, ul. Sierpnia’80, ul. Rynek (częściowo),
 • Rynek 22/23 – obejmuje zasięgiem teren przed Ratuszem i w stronę ul. Sierpnia’80,
 • Rynek 1/2 – obejmuje zasięgiem część ul. Kościelnej, Rynek teren przy fontannie i w stronę arkad,
 • ul. Bankowa (bank) – obejmuje zasięgiem ul. Bankową, ul. Kościelną (częściowo), ul. Głowackiego (częściowo),
 • ul. Karola Miarki (szkoła specjalna) – obejmuje zasięgiem ul. K. Miarki (częściowo) i ul. Bankową (częściowo),
 • Pl. Piłsudskiego (wieżowiec) – 2 kamery na obie strony wieżowca, obejmujące swoim zasięgiem ul. Asnyka, Pl. Piłsudskiego – parking, ul. Sierpnia’80 (częściowo),
 • ul. Łukasiewicza (częściowo), ul. Karola Miarki (częściowo), ul. Bielska (częściowo),
 • ul. Łukasiewicza (plac zabaw) – obejmuje zasięgiem plac zabaw,
 • ul. Bielska 4 – obejmuje zasięgiem ul. Bielską (częściowo) i ul. Łukasiewicza (częściowo),
 • ul. Bielska 1a – obejmuje zasięgiem częściowo: ul. Asnyka, ul. Fabryczną, ul. Spółdzielczą, ul. T. Jasińskiego, skrzyżowanie ul. Chrobrego z Al. Tysiąclecia,
 • ul. Z. Augusta 16a – obejmuje zasięgiem częściowo ul. Z. Augusta, ul. Cichą,
 • ul. Tyrankiewiczów (I LO) – obejmuje zasięgiem ul. Tyrankiewiczów,
 • ul. Kubika 13 – obejmuje zasięgiem skrzyżowanie z ul. Kutuzowa i K. Paryskiej oraz częściowo te ulice,
 • ul. Gałczyńskiego 2a – obejmuje zasięgiem ul. Staroszkolną i część ul. Gałczyńkiego,
 • ul. Gałczyńskiego 36a – obejmuje zasięgiem ul. Gałczyńskiego i ul. Jana Pawła II (częściowo),
 • ul. Jana Pawła II 26 – obejmuje zasięgiem ul. Jana Pawła II,
 • ul. Starzyńskiego 13 (stacjonarna) – obejmuje zasięgiem ul. Starzyńskiego (łuk drogi przed restauracjami),
 • ul. Garncarska 34 – obejmuje zasięgiem ul. Garncarską oraz Łokietka, w tym skrzyżowanie),
 • ul. Gdańska 16 – obejmuje częściowo zasięgiem ul. Warszawską,  ul. Gdańską (w tym skrzyżowanie z ul. Warszawską i Kwiatową),
 • Pl. Św. Krzyża – obejmuje zasięgiem teren przy Krzyżu Millenijnym,
 • ul. Jeleniogórska – obejmuje zasięgiem skrzyżowanie z ul. Podgórną i ul. K. Miarki,
 • ul. Wróblewskiego – obejmuje zasięgiem skrzyżowanie Wróblewskiego/Staszica,
 • ul. Jezierskiego 40 – obejmuje zasięgiem ul. Jezierskiego i zaplecze przedszkola,
 • ul. Dolne Młyny (PWiK) – obejmuje zasięgiem wiadukt,
 • ul. Sadowa – obejmuje zasięgiem skrzyżowanie z ul. Różaną.

Monitoring wizyjny jest w dzisiejszych czasach kluczowym elementem bezpieczeństwa publicznego. Monitoring pozwala na obserwację wielu miejsc jednocześnie, bez względu na warunki atmosferyczne i porę dnia. Nagrania z monitoringu mogą służyć jako materiał dowodowy, który pomaga służbom mundurowym w identyfikacji sprawców. Nagrania mogą również stanowić materiał dowodowy, na przykład w postępowaniu sądowym.

Warto podkreślić, że wraz ze wzrostem liczby kamer rośnie liczba doniesień medialnych zobrazowanych nagraniami z monitoringu, które docelowo są pomocne w ujmowaniu przestępców. W tym roku, na potrzeby Policji, Straż Miejska w Bolesławcu zabezpieczyła 127 nagrań. W postępowaniach w sprawach o wykroczenia SM zabezpieczyła ok. 500 nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie miasta.

Reklama