Na Dolnym Śląsku powstanie Inkubator Polityki Zdrowotnej

Lekarka
fot. unsplash.com (jeshoots.com) Ocena potrzeb medycznych Dolnoślązaków i tworzenie nowych programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia to główne zadania „Inkubatora Polityki Zdrowotnej” – projektu realizowanego we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dolny Śląsk jest pierwszym regionem w Polsce, który przystąpił do projektu, podpisując porozumienie z Agencją.
istotne.pl 183 zdrowie, umwd

Reklama

– Niezmiernie się cieszę, że Dolny Śląsk przystępuje do inicjatyw zmierzających do doskonalenia programów polityki zdrowotnej, a w efekcie – do poprawy zdrowia mieszkańców naszego regionu. Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest pierwszym samorządem w Polsce, który przyłącza się do projektu, będąc jednocześnie inspiracją dla innych. To dobrze, że tak ważne, pilotażowe działania podejmowane są właśnie w naszym regionie – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Celem projektu „Samorządowe Centrum Doskonalenia Kompetencji w Zakresie Programów Polityki Zdrowotnej”, zwanego „Inkubatorem Polityki Zdrowotnej”, będzie planowanie, tworzenie, wdrażanie, koordynacja, monitorowanie działań i wysiłków w zakresie Programów Polityki Zdrowotnej na poziomie samorządowym. Za realizację działań odpowiadać będzie samorząd województwa przy współpracy z ministerialną instytucją, jaką jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, oraz z innymi podmiotami, takimi jak szpitale i uczelnie wyższe. Funkcje opiniodawczo-doradcze pełnić będzie specjalnie powołana rada składająca się z ekspertów ochrony zdrowia.

– Agencja ocenia projekty programów polityki zdrowotnej przygotowywane przez Samorządy i aktywnie prowadzi szkolenia dla Samorządów w zakresie tworzenia i oceny projektów programów polityki zdrowotnej. Inkubator PPZ pozwala na przeprowadzanie pilotaży PPZ. Inicjatywa ta stanowi dopełnienie w działalności Agencji w obszarze wsparcia dla Samorządów w przygotowywaniu i realizacji PPZ, ponieważ Inkubator PPZ stwarza możliwość przebadania technologii medycznych stosowanych w profilaktyce i promocji zdrowia oraz wypracowania złotych standardów profilaktyki i promocji zdrowia w wybranych obszarach zdrowotnych w warunkach polskich oraz przygotowania na tej podstawie Rekomendacji AOTMiT – mówi dr nauk medycznych Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zakładane rezultaty, jakie ma przynieść Inkubator, to przede wszystkim:

 • wzrost wykrywalności chorób,
 • spadek zapadalności na choroby cywilizacyjne,
 • wzrost świadomości społecznej w zakresie zdrowia,
 • budowanie partnerstwa na rzecz działań w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz potrzeb zdrowotnych określono potencjalne obszary, których będą dotyczyć realizowane działania. Wśród nich znalazły się:

 • profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia,
 • profilaktyka przeciwnowotworowa,
 • profilaktyka nadwagi i otyłości,
 • program ograniczania palenia tytoniu,
 • wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, raka piersi oraz jelita grubego i wielu innych.

– Naszą intencją jest, aby w ramach działalności Inkubatora PPZ zrzeszyć grono ekspertów, młodych naukowców oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej. Zależy nam na podjęciu ścisłej współpracy, która zaowocuje wieloma pomysłami i projektami profilaktycznymi, które przyczynią się przede wszystkim do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Dolnego Śląska – mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Ważną rolę w pilotażu Inkubatora PPZ będzie pełnić Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, które jest kluczowym realizatorem wielu programów profilaktycznych w województwie dolnośląskim, takich jak:

 • program wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
 • program wczesnego wykrywania raka piersi,
 • program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Centrum prowadzi również działalność badawczo-rozwojową. Placówka może się też pochwalić europejskim certyfikatem iPAAC (z ang. Innowacyjne Partnerstwo dla Działań w Zwalczaniu Nowotworów), który uzyskała jako pierwszy szpital onkologiczny w Polsce.

– Na podkreślenie zasługuje możliwość wykorzystania w Inkubatorze PPZ rozszerzonego zakresu kompleksowych działań realizowanych w ramach DCOPiH, zarówno w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki, jak i możliwości rozwoju koordynacji kompleksowej opieki medycznej – mówi dr hab. nauk medycznych Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

Efekty działań realizowanych dzięki Inkubatorowi PPZ będą publikowane w formie rekomendacji Prezesa AOTMiT, co w przyszłości pozwoli na zastosowanie podobnych rozwiązań przez inne samorządy i pomoże w doskonaleniu programów polityki zdrowotnej w Polsce.

Reklama