Pogranicznicy zatrzymali blisko 3,5 tys. osób, w tym niemal 2,6 tys. cudzoziemców

Pogranicznicy zatrzymali blisko 3,5 tys. osób, w tym niemal 2,6 tys. cudzoziemców
fot. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w 2021 roku blisko 3,5 tysiąca osób, w tym 2 598 cudzoziemców – w związku z nielegalną migracją. W 2021 roku przeprowadzono również 3 428 kontroli legalności pobytu oraz 253 kontrole zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP.
istotne.pl 183 straż graniczna

Reklama

Major SG Joanna Konieczniak, rzeczniczka prasowa Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

Rok 2021 był kolejnym rokiem zaangażowania funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w działania zmierzające do zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, jak również w zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom nielegalnej migracji. Duży wpływ na realizację zadań miały nałożone na oddział dodatkowe obowiązki, związane przede wszystkim z uruchomieniem dodatkowych pomieszczeń Strzeżonego Ośrodka NoOSG w Wędrzynie.

Ile osób zatrzymali mundurowi i za co?

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w całym 2021 roku zatrzymali 3 422 osoby, w tym 2 598 za nielegalną migrację. Wśród zatrzymanych cudzoziemców przeważali, podobnie jak w latach poprzednich, obywatele Ukrainy, Syrii, Rosji, Gruzji oraz Iraku.

W ub. roku funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG przeprowadzili też 3 428 kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Rzeczniczka:

Na terenie służbowej odpowiedzialności Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, tj. w województwach lubuskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim, zobowiązano do powrotu w tym okresie 2 215 cudzoziemców, stanowi to wzrost o 40% w stosunku do poprzedniego roku.

Kto najczęściej naruszał przepisy pobytowe w RP?

Obcokrajowcy, którzy najczęściej naruszali przepisy pobytowe w naszym kraju, to obywatele Ukrainy, Syrii, Iraku, Gruzji oraz Rosji.

W większości przypadków zatrzymywani cudzoziemcy nie posiadali wymaganych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Polski. Natomiast od połowy 2021 roku zatrzymywani byli cudzoziemcy, którzy niezgodnie z przepisami przekroczyli granicę z Białorusią, docierając na Litwę, Łotwę czy też bezpośrednio do Polski.

(Cudzoziemcy – po udanym przekroczeniu granicy z Białorusią – w umówionym miejscu wsiadali do ciężarowych busów, by w ukryciu nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę).

Kto pomagał w nielegalnym przekraczaniu granicy?

Funkcjonariusze zatrzymali także 69 osób, którym przedstawiono zarzut pomocnictwa w niezgodnym z prawem przekraczaniu granicy. Byli to przeważnie obywatele Ukrainy, Iraku, Tadżykistanu, Gruzji oraz Polski. Za przewóz cudzoziemców mieli inkasować po kilkaset euro. W rezultacie wszyscy trafili do aresztu tymczasowego na 3 miesiące.

Kontrole legalności zatrudnienia obcokrajowców

W całym 2021 roku funkcjonariusze SG przeprowadzili również 253 kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców, które w 248 przypadkach okazały się skuteczne. W wyniku tych działań ustalono, że 606 obywateli państw trzecich wykonywało pracę niezgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Nie tylko zatrzymania czy kontrole

Major SG J. Konieczniak: – Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili także 5 545 wywiadów środowiskowych wobec 2 034 cudzoziemców oraz zaopiniowali wnioski 70 845 cudzoziemców, którzy starali się o uzyskanie zezwolenia na pobyt w Polsce. Na bieżąco także przekazywali właściwym wojewodom informację na temat cudzoziemców, którzy mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

I dodaje:

W 2021 roku funkcjonariusze NoOSG wydali również w portach lotniczych 247 decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Polski (w 2020 roku 144) . Główną przyczyną wydania decyzji o odmowie wjazdu do naszego kraju był brak ważnej wizy, dokumentu pobytowego lub dokumentów uzupełniających.

Poważne interwencje na lotniskach

Warto odnotować, że mundurowi z Zespołu Interwencji Specjalnych interweniowali również 37 razy w stosunku do żartujących na temat bomby oraz agresywnych i nietrzeźwych pasażerów. Funkcjonariusze SG na lotnikach prowadzili także czynności procesowe wobec 8 podróżnych, którzy na pokład samolotu, w bagażu podręcznym, zamierzali zabrać ze sobą amunicję oraz inne zabronione przedmioty.

Ile wiz cofnięto?

Funkcjonariusze od początku 2021 roku unieważnili lub cofnęli wizy 382 cudzoziemcom (169 w PSG w Kłodzku i 109 w Zgorzelcu). Rzeczniczka: – Głównym powodem tych działań było wykorzystywanie przez cudzoziemców posiadanych wizy niezgodnie z przeznaczeniem. Najczęściej cudzoziemcy, posiadając wizę z prawem do pracy w Polsce, wyjeżdżali do Niemiec lub do Czech i tam podejmowali zatrudnienie.

Inne zatrzymania

Dodatkowo funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 349 osób, które poszukiwane były przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania. Zatrzymano także 62 osoby (6 Polaków oraz 56 cudzoziemców), którzy podczas kontroli okazali podrobione dokumenty.

Jaką ilość narkotyków przechwycono?

W 2021 roku funkcjonariusze NoOSG zabezpieczyli nielegalny towar na kwotę ponad 114,5 miliona złotych (w 2020 roku – 42 miliony złotych). Były to między innymi:

  • narkotyki o wartości ponad 19 milionów złotych,
  • wyroby tytoniowe warte blisko 80 milionów złotych,
  • alkohol o wartości 5,7 miliona złotych,
  • inne towary o wartości blisko 7 milionów złotych.

Ile skradzionych aut odzyskano?

Major J. Konieczniak:

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odzyskali w ubiegłym roku 38 pojazdów skradzionych w krajach europejskich. Ich łączna wartość to ponad 4,2 miliona złotych.

Wśród odzyskanych samochodów uwagę zwróciły kampery o znacznej wartości. Odzyskano osiem takich pojazdów. Najdroższym z ujawnionych aut okazał się kamper marki Fiat, którym kierowała 21-letnia Polka. Auto skradzione zostało w Niemczech, a jego wartość oszacowano na 300 tysięcy złotych.

Najwięcej, bo aż 29 kradzionych pojazdów odzyskali funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku. (Mowa o autach takich marek jak: Mazda, Audi, Mitsubishi czy Fiat). W niektórych przypadkach kradzione pojazdy były zatrzymywane po pościgach.

Nabór do służby

Przez cały 2021 rok w Nadodrzańskim Oddziale SG prowadzony był nabór do służby. W tym okresie 513 kandydatów złożyło konieczne dokumenty i przystąpiło do rekrutacji. 70 z nich w ciągu 2021 roku przeszło pozytywnie dwa etapy naboru.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Reklama