Burmistrz Relich dostał bukiet… pokrzyw. I to na sesji absolutoryjnej!

Rada Miejska Nowogrodziec
fot. Gmina Nowogrodziec Radni udzielili absolutorium wieloletniemu włodarzowi Gminy Nowogrodziec. Nie zabrakło wymownej niespodzianki.
istotne.pl 183 nowogrodziec, robert relich

Reklama

29 czerwca w Nowogrodźcu odbyła się sesja absolutoryjna. Jak informuje nowogrodziecki samorząd:

Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nowogrodźca. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2021, uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca za 2021 rok.

13 radnych głosowało za, jeden, Tadeusz Karasiewicz, wstrzymał się od głosu.

Co ciekawe, szef nowogrodzieckiego samorządu Robert Relich i przewodniczący klubu radnych „Pokój i Dobro” Krzysztof Sadowski na tejże sesji – zamiast tradycyjnych kwiatów – otrzymali od radnego Artura Kozioła (klub „Skutecznie i Razem”) bukiet pokrzyw. Komentarz samego burmistrza opublikowano na stronie samorządu:

Nowym standardem są pokrzywy zamiast kwiatów, ale przyjmuję to w dobrej wierze, bo jednak to jest zioło, zioło lecznicze – na pewno każdemu z nas pomoże. Nie wiem, po co takie nieuprzejme gesty, ale to też wyborcy ocenią.

Całą sesję można obejrzeć poniżej:

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama