Będą nagrody prezydenta za promocję Bolesławca. Do kiedy można składać wnioski?

Będą nagrody prezydenta za promocję Bolesławca. Do kiedy można składać wnioski?
fot. UM Bolesławiec Wnioski o przyznanie nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2021 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41.
istotne.pl 183 piotr roman, um bolesławiec

Reklama

Do 31 grudnia 2021 r. (piątek) można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2021 roku. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie oraz inicjatywy społeczne przyczyniające się do promocji miasta.

Kto może złożyć wniosek o przyznanie nagrody?

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są:

 1. Prezydent Miasta Bolesławiec;
 2. Rada Miasta Bolesławiec oraz komisje Rady Miasta Bolesławiec;
 3. instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze;
 4. agencje artystyczne i stowarzyszenia społeczno-kulturalne;
 5. redakcje lokalnych pism, radia i telewizji;
 6. wydawnictwa;
 7. placówki oświatowe;
 8. stowarzyszenia i organizacje naukowe i badawczo-naukowe;
 9. kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe;
 10. organizacje społeczne i samorządowe;
 11. samorządy, organy i jednostki samorządów.

Osoby fizyczne oraz sami zainteresowani otrzymaniem nagrody nie są uprawnieni do składania wniosków o przyznanie nagród. Magistrat:

Tryb oraz zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec określa Uchwała Nr XV/104/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta oraz określenia trybu i zasad ich przyznawania.

Wnioski o przyznanie nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2021 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta, tel. 75 645 64 41.

Regulamin i wniosek na www.boleslawiec.eu.

Reklama