Harcerki i harcerze nie muszą już „służyć Bogu”. Jest alternatywna treść przysięgi

Logo ZHP
fot. ZHP Związku Harcerstwa Polskiego zdecydował o wprowadzeniu do statutu alternatywnej roty przyrzeczenia harcerskiego. W drugiej wersji nie padają już słowa o „służbie Bogu”.
istotne.pl 1 religia, zhp bolesławiec

Reklama

Podczas 42 Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego delegaci, przedstawiciele jednostek harcerskich z całej Polski, po długiej dyskusji podjęli decyzję o wprowadzeniu do Statutu ZHP alternatywnej roty przyrzeczenia harcerskiego. Zgodnie z zasadami ruchu skautowego Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie muszą opisywać całościowy, wszechstronny rozwój człowieka, którego elementem jest m.in. rozwój duchowy. W wielu organizacjach skautowych już teraz funkcjonuje nie jedna, a czasami nawet więcej alternatywnych rot przyrzeczenia.  

Przystępujący do ZHP będę mieli możliwość wyboru między już istniejącą rotą, a dodatkową, nowo przyjętą przez delegatów. Harcerka i harcerz podczas składania przyrzeczenia harcerskiego będą mieć możliwość wyboru dwóch rot:

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu.”

lub 

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, stać na straży harcerskich zasad, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu”. 

Rozwój duchowy jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej ZHP. Organizacja chce dawać możliwość młodym ludziom szukania swojej drogi, w której wspierają ich instruktorki i instruktorzy. 

Przed podjęciem tej decyzji odbyło się wiele dyskusji instruktorskich, które odbywały się w całej Polsce od 2014 roku, wielu instruktorów, w tym również tych, którzy na co dzień pracują w gromadach i drużynach, zabierało głos w tej jakże ważnej kwestii. Uchwała, którą przyjął Zjazd ZHP, była efektem ogólnozwiązkowych konsultacji, które Rada Naczelna ZHP przeprowadziła na temat roli wiary i religii jako składowych wychowania duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym.

Więcej na temat alternatywnej roty: https://zhp.pl/2022/zjazd-zhp-przyjal-zmiane-w-statucie-dopuszczajaca-alternatywne-przyrzeczenie-harcerskie

Reklama