materiał promocyjny

Uczelnia zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe „Doradca rodziny”

Loga: ministerstwo edukacji i nauki, collegium i minister
fot. materiały wewnętrzne Collegium Witelona Uczelnia Państwowa prowadzi rekrutację na studia podyplomowe „Doradca rodziny”. Dokumenty można składać do 5 kwietnia. Studia będą bezpłatne – naukę w całości sfinansuje budżet państwa.
istotne.pl 4 rodzina, doradca, studia

Reklama

Ministerstwo Edukacji i Nauki wybrało legnicką uczelnię do realizacji zadania „Organizacja i realizacja dwusemestralnych podyplomowych studiów doskonalących Doradca rodziny”, przeznaczając na ten cel środki finansowe z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Wartość dofinansowania: 194 750,00 zł, całkowita wartość zadania: 194 750,00 zł.

Oznacza to, że uczestnicy studiów nie będą płacić za naukę. Studia potrwają dwa semestry, realizowane będą od kwietnia do grudnia 2022 r. Kształcenie będzie dotyczyło szeroko rozumianego wsparcia rodziny i dziecka: przysługujących im praw, wynikających także z międzynarodowych konwencji, poznania prawa oświatowego, pomocy społecznej, nauki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenia konsultacji i poradnictwa w obszarze rozwiązywania problemów rodzinnych czy poradnictwa w trudnościach z pielęgnacją i wychowaniem dzieci (np. z niepełnosprawnościami), wsparcia psychologicznego, prawnego itp.

Studia skierowane są do szerokiego grona osób należących do pozarodzinnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego i edukacyjnego (nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, szkół, świetlic środowiskowych, gminnych i powiatowych centrów wsparcia rodziny, izb dziecka i innych instytucji zajmujących się pracą z dzieckiem, uczniem oraz rodziną i jej dysfunkcjami), ale również do wszystkich osób, które kończąc te studia mogą przyczynić do udzielenie wsparcia rodzinom, dzieciom, uczniom.

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które posiadają potwierdzone dyplomem wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Więcej szczegółów na stronie www.ack.collegiumwitelona.pl , tel. 76 723 23 62.

Termin składania dokumentów mija 5 kwietnia 2022 r.

Reklama