materiał promocyjny

Collegium Witelona zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe

Collegium Witelona
fot. Collegium Witelona Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przyjmuje zgłoszenia do dnia 18 kwietnia 2023 r.
istotne.pl 4 legnica, studia, collegium witelona

Reklama

Flaga i godłoFlaga i godłofot. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny wybrało Collegium Witelona Uczelnia Państwowa do realizacji zadania Organizacja i realizacja dwusemestralnych podyplomowych studiów doskonalących „Doradca rodziny”, przeznaczając na ten cel środki finansowe z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł, całkowita wartość zadania: 200 000,00 zł. Oznacza to, że uczestnicy studiów nie będą płacić za naukę.

Studia podyplomowe „Doradca rodziny” skierowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem, które zamierzają nabyć lub udoskonalić wiedzę i kompetencje w zakresie wsparcia dziecka i rodziny w sytuacji zagrożenia lub pojawienia się problemów natury opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej, mogących prowadzić do wykluczenia społecznego. Zapraszamy wszystkie osoby, które kończąc wyżej wymienione studia mogą przyczynić się do udzielania wsparcia rodzinom, dzieciom, uczniom. Studia trwają dwa semestry, będą realizowane od kwietnia do grudnia 2023 r. Program dydaktyczny obejmuje 295 godzin zajęć (w tym 50 godzin praktyk w zakresie doradztwa rodziny). Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przyjmuje zgłoszenia do dnia 18 kwietnia 2023 r.

Więcej szczegółów na stronie www.ack.collegiumwitelona.pl

Akademickie Centrum Kompetencji
59-220 Legnica
ul. Sejmowa 5A, budynek D, pok. 14
tel. 76 723 23 62, e-mail: [email protected]

Reklama