Bóbr zanieczyszczany przez niemiecką firmę. Śledztwo dziennikarki TVN24 zwraca uwagę prokuratury!

Bóbr po intensywnych deszczach
fot. istotne.pl Do Bobru wpływają ścieki pełne ołowiu, kadmu i innych metali. Wielotygodniowe śledztwo dziennikarki Olgi Orzechowskiej wykazało, że garbarnia w Lesznie niemieckiej firmy Heinen Lederfabrik zanieczyszcza Bóbr niebezpiecznymi substancjami i to od dawna. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła działania nadzorcze.
istotne.pl 86 tvn, bóbr, ścieki

Reklama

W swoim reportażu "Temat rzeka" Olga Orzechowska ujawniła, że garbarnia zanieczyszcza rzekę Bóbr i to tak niebezpiecznymi substancjami jak ołów i kadm. Te metale ciężkie ze względu na ich możliwość biologicznej akumulacji tworzą szczególne zagrożenie dla organizmów żywych. Z rur oczyszczalni garbarni w Lesznie do rzeki spływają nieoczyszczone ścieki.

Sprawa była rok wcześniej badana przez prokuraturę w Żaganiu, ale ją umorzono. Zrobiono to po otrzymaniu ekspertyzy, która wykazała, że nie doszło do popełnienia przestępstwa. Po reportażu Orzechowskiej jak podaje TVN24: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła działania nadzorcze i zwróciła się o akta umorzonego śledztwa.

Czy zagrożony jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park Słowiański”?

Położony w Szprotawie piękny zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park Słowiański” oddalony jest od Leszna Górnego i garbarni jedynie o 18 km w dół rzeki.

Na tym obszarze zachowały się do czasów współczesnych fragmenty wielowiekowej dąbrowy, uznawanej za drzewostan naturalny. Kilkadziesiąt dębów, szypułkowych i bezszypułkowych, to pomniki przyrody i egzemplarze z racji wieku bądź formy kwalifikowane do uznania za takowe. Są tam też olsy bagienne porastające żyzne bagienne siedliska o wysokim poziomie wody stojącej, tj. starorzecza i pasy cieków pochodzące z odkrytych źródlisk. Ten typ naturalnie powstałego krajobrazu stanowi niemal połowę obszaru Zespołu.

Występujące na omawianym terenie zespoły roślinności źródliskowej ze względu na unikatowość siedlisk należą do przyrodniczo najcenniejszych. Zarejestrowano tu stanowiska występowania żółwia błotnego, traszki zwyczajnej i innych gatunków ściśle chronionych. Do najcenniejszych pod tym względem rejonów zespołu należy Grzęzawisko Chorwackie ze starorzeczem Bobru, mokradłami, bagnami i źródliskami. Ze względu na wybitne walory wymagające szczególnej ochrony prawnej na Grzęzawisku projektowano utworzenie użytku ekologicznego albo stanowiska dokumentacyjnego.

W październiku 2021 roku SWP Nasze Wody na swoim kanale udostępniły film wskazujący na zanieczyszczanie Bobru przez garbarnię

Reklama