Maturzyści z Bolesławca znowu najlepsi w województwie! BRAWO!

Egzamin
fot. istotne.pl Powiatowy samorząd: – Uczniowie szkół Powiatu Bolesławieckiego najlepiej poradzili sobie z tegoroczną maturą na Dolnym Śląsku.
istotne.pl 183 matura

Reklama

Jak informuje Powiat Bolesławiecki:

Zdawalność matur sesji majowej w naszym powiecie wyniosła 82%. Tym samym zdystansowaliśmy największe miasta, łącznie ze stolicą regionu. Nasi maturzyści osiągnęli wyższe wyniki niż rówieśnicy z Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry czy Wałbrzycha.

Samorząd dodaje:

Wśród powiatów też nie mamy sobie równych. W tyle zostawiliśmy takie powiaty jak: wrocławski, kamiennogórski, świdnicki, oławski czy milicki. Zdawalność na Dolnym Śląsku wyniosła 74,8%, natomiast w kraju 78,2%.

Serdecznie gratulujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz dyrektorom!

Kiedy egzaminy poprawkowe?

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, 23 sierpnia będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego. W sumie stanowią oni grupę 15,5 proc. wszystkich zdających. Do 12 lipca 2022 r. muszą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Oświadczenie należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja.

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego (6,3 proc.), mogą przystąpić do matury w kolejnych latach.

Każdy maturzysta może sprawdzić wynik swojego egzaminu, wchodząc na stronę wyniki.edu.pl.

Kiedy będą pełne wyniki?

Resort: – Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające wszystkie trzy sesje egzaminacyjne (majową, czerwcową i sierpniową) w 2022 r., będą udostępnione 9 września 2022 r.

Więcej informacji na temat wyników tegorocznego egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Reklama