materiał promocyjny

Maturzysto z powiatu, staraj się o stypendium pomostowe! Mowa o 7 tys. zł

Egzamin
fot. istotne.pl Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków o rekomendacje do Programu Stypendiów Pomostowych. Tegoroczni maturzyści mogą uzyskać stypendia w wysokości 7000 zł na I rok studiów. Wnioski można składać do 5 sierpnia 2022 r.
istotne.pl 183 matura, stypendium

Reklama

Abiturienci z Dolnego Śląska, zaraz po odebraniu świadectwa maturalnego, mogą starać się o stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów. Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w małych dolnośląskich miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, które w tym roku zdały maturę.

Wnioski oraz regulamin konkursu można pobrać TUTAJ.

FEM – jako dolnośląski partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi – wspiera młodzież z małych miejscowości Dolnego Śląska w uzyskaniu tych stypendiów. Tylko posiadając rekomendację FEM, maturzyści mogą wystąpić z wnioskiem o Stypendium Pomostowe do FEP. FEM jest jedyną dolnośląską organizacją wystawiającą takie rekomendacje.

Jaki jest warunek otrzymania stypendium?

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku o rekomendację (z wymaganymi załącznikami) do FEM do 5 sierpnia 2022 r., a po potwierdzeniu jej uzyskania – złożenie wniosku on-line do ogólnopolskiego organizatora FEP – TUTAJ.

Przy udzielaniu rekomendacji będą brane pod uwagę wyniki matury oraz sytuacja materialna kandydata. Aplikować mogą jedynie tegoroczni abiturienci już przyjęci na dzienne studia wyższe na państwową uczelnię (za wyjątkiem uczelni służb mundurowych).

Ile wynosi stypendium pomostowe?

Stypendium pomostowe na I rok studiów wyniesie 7000 zł i będzie wypłacane w miesięcznych ratach. FEM finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „zDolny Śląsk”. 75% stypendiów pomostowych finansowane jest przez ogólnopolskiego organizatora FEP ze środków od jej sponsorów, w tym: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji BNP Paribas.

Informacje o konkursie dostępne są również na Facebooku FEM – TUTAJ.

Reklama