65 tysięcy złotych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

65 tysięcy złotych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
fot. freeimages.com (Rotorhead) Zobacz, kto otrzymał pieniądze na realizację zadań związanych ze zdrowiem publicznym w 2021 roku.
istotne.pl alkohol, um bolesławiec, narkotyki

Urząd Miasta Bolesławiec opublikował ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.

Zadanie 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Nazwa oferenta i adres jego siedziby Nazwa zadania Przyznana kwota na2021 rok
Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Główny. Dolnośląski Oddział Okręgowy we Wrocławiu. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu, al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec „Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie” 3.000
Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMPi Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy profilaktyczno- środowiskowej” 30.000
Stowarzyszenie Odnowa Życia, ul. Chrobrego 6/11, 59-700 Bolesławiec „Prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji” 15.000
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Effata” przy Stowarzyszeniu Wiara-Rodzina-Życie, ul. Kubika 4, 59-700 Bolesławiec „Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej »Effata« przy Stowarzyszeniu Wiara- Rodzina-Życie” 10.000

Zadanie 2. Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii

Nazwa oferenta i adres jego siedziby Nazwa zadania Przyznana kwota na 2021 rok
Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, 1–3 Hufiec Pracy Bolesławiec, al. Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec „WYBIERAM ŻYCIE! NIE BIORĘ!” 7.000