MZGK w Bolesławcu zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z ich usług

MZGK w Bolesławcu zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z ich usług
fot. UM Bolesławiec Od 1 stycznia 2021 roku szkoły, instytucje kultury, zdrowia, ogrody działkowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą – osoby fizyczne oraz osoby prawne nie będą wnosić opłat za wywóz śmieci do gminy. Muszą zawrzeć umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie. MZGK zaprasza do kontynuowania współpracy.
istotne.pl śmieci, mzgk bolesławiec

W celu nawiązania lub kontynuowania współpracy i zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów (ze względu na zagrożenie epidemiologiczne) prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta e-mail: [email protected], tel. 75 734 62 71 wew. 34.

Szanowni Państwo,
od nowego roku 2021 obowiązywać będzie w Bolesławcu nowe prawo miejscowe dotyczące odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Od 1 stycznia 2021 r. (tj. szkoły, instytucje kultury, zdrowia, ogrody działkowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą – osoby fizyczne oraz osoby prawne), nie będą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy.

Zgodnie z uchwałą NR XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10 2020r. powstanie obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie posiadającym stosowne zezwolenia i zgody oraz wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu spełnia powyższe warunki i zaprasza Państwa do skorzystania z naszych usług. Mamy nadzieję na kontynuowanie naszej współpracy w zakresie dostarczenia pojemników oraz odbioru i zagospodarowania odpadów powstających w Państwa firmie.

 

tekst zlecony