Wspomnienie zmarłego fotografa Mikołaja Jankowskiego

Wspomnienie zmarłego fotografa Mikołaja Jankowskiego
fot. istotne.pl 1 stycznia 2021 roku w wieku 86 lat zmarł Mikołaj Jankowski, fotografik i instruktor fotografii, działacz i animator bolesławieckiego środowiska fotograficznego, założyciel i wieloletni prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego. Na stronie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu można poznać dorobek bolesławieckiego fotografika.
istotne.pl 86 muzeum ceramiki, fotografia

Reklama

Odszedł znany i zasłużony bolesławianin.  W artykule Głosu Bolesławca z lat 90. XX wieku Zbyszko Rzeźwicki napisał:

Bolesławiec jako jedno z niewielu miast w Polsce ma własne Towarzystwo Fotograficzne, które od lat wyróżnia się aktywną działalnością, w tym także organizacją wielu konkursów i wystaw. W dniach 25 listopada – 15 grudnia 1995 r. prezentowano Wystawę Pokonkursową Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego '95, którego duszą jest Mikołaj Jankowski.

Wspomnienie o Mikołaju Jankowskim przygotowała też Telewizja Bolesławiec.

 

Mikołaj Jankowski urodził się 5 maja 1935 r. w Mościskach. Z zawodu był technikiem geologiem o specjalności poszukiwanie pierwiastków promieniotwórczych i ochrona radiologiczna. W latach 1953-1986 pracował w Zakładach Górniczych „Konrad” w Iwinach. Tam – w 1955 r. – po raz pierwszy zetknął się z fotografią, która stała się jego pasją. Początkowo fotografował pracujących pod ziemią górników. W latach 1977-1981 pracował jako fotoreporter dla tygodnika „Polska Miedź”. Należał do sekcji fotograficznej SM „Bolesławianka”. Od stycznia 1979 r. do marca 1992 r. prowadził pracownię fotograficzną w Domu Kultury ZG „Konrad”.

Był założycielem i prezesem istniejącego w latach 1979-1981 bolesławieckiego oddziału Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, a następnie powstałego w kwietniu 1981 r. Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego. Przez 30 lat działalności towarzystwa zorganizował wiele konkursów o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, w tym Ogólnopolskie i Polonijne Przeglądy Fotografii Młodzieżowej. W listopadzie 1982 r. został członkiem Rady Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, w maju 1987 r. wybrano go na członka Prezydium PFSF, a później zasiadał jeszcze w Komisji Rewizyjnej PFSF. W 1995 r. uczestniczył w powstaniu Ogólnopolskiej Grupy Twórczej Art-Foto z siedzibą w Bolesławcu i został jej sekretarzem.

Mikołaj Jankowski brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach środowiskowych, konkursach oraz plenerach. Za działalność fotograficzną został wyróżniony wieloma medalami i odznaczeniami, m. in. medalem „Za zasługi dla rozwoju fotografii” nadanym przez Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Obchodów 150.-lecia Fotografii (1989 r.), medalem PFSF „Za zasługi dla rozwoju fotografii” (1990 r.), Złotą Odznaką PFSF (1991 r.), odznaką „Zasłużony działacz kultury” nadaną przez Ministra Kultury i Sztuki (1996 r.) oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta (1998 r.).

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Reklama