Bolesławiec w artystycznej fotografii

Bolesławiec w artystycznej fotografii
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Bolesławiec jako jedno z niewielu miast w Polsce ma własne Towarzystwo Fotograficzne, które od lat wyróżnia się aktywną działalnością, w tym także organizacją wielu konkursów i wystaw. W dniach 25 listopada – 15 grudnia 1995 r. prezentowano Wystawę Pokonkursową Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego '95, którego duszą jest Mikołaj Jankowski. W przytulnym wnętrzu starej baszty (Mała Galeria Fotografii) przy ul. Kubika 1 można było podziwiać dzieła lokalnych mistrzów. Zamiast opinii – cytujemy fragmenty zapisu z katalogu.
"Dla obserwatora blisko piętnastoletniej, niezwykle aktywnej działalności Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego, wyraźnie widoczne są rezultaty działań na rzecz młodego pokolenia pasjonatów fotografii artystycznej. Kolejne zorganizowanie konkursu Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego '95 jest dowodem i wyrazem rosnących rezultatów w sztuce fotograficznej. Jest prezentacją rosnących samowymagań autorów, zarówno po stronie warsztatu fotograficznego, jak i treści obrazów. Uwydatnia się autorska świadomość wartości kompozycji barwnej fotogramów.
Wystawa jest dowodem świadomego działania autorów na rzecz ochrony od zapomnienia walorów swojego środowiska i miasta bogatego w zabytki, architekturę, urodę jego mieszkańców, w artystycznym reportażu ukazuje problemy codziennego życia mieszkańców.
Pokazane na wystawie barwne fotogramy panoramy miasta, uroki jego architektury oraz cenne jej fragmenty nie pozbawione efektów artystycznych, to fotogramy autorskie Mikołaja Jankowskiego.
Niezwykłą wrażliwość i przemyślenia autora prac o walorach estetycznych uwidaczniają czarno-białe fotogramy Jarosława Cembrowicza.
W fotograficznym reportażu ujawnia swój talent kreatorski Jolanta Szapiel, ukazując niekonwencjonalne aktualne problemy zachowań młodzieży, nie zawsze świadomej swych szkodliwych postępowań, a wymagających społecznej troski.
Wystawa w całości jest kolejnym aktem twórczym środowiska fotograficznego, zasługującym na uwagę, upowszechnianie i serdeczne gratulacje."