Prace przy budowie oświetlenia w rejonie ulic Ptasia–Widok w Bolesławcu

Prace przy budowie oświetlenia w rejonie ulic Ptasia–Widok w Bolesławcu
fot. UM Bolesławiec W Bolesławcu rozpoczęły się prace przy realizacji zadania „Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia–Widok”.
istotne.pl um bolesławiec, ul. ptasia

W ramach zadania wybudowane zostaną odcinki dróg o łącznej długości wynoszącej ponad 1350 m, ciągi pieszo-rowerowe, ciągi pieszo-jezdne oraz oświetlenie. W rejonie ulic Ptasia–Widok zamontowanych zostanie 49 latarń.

Aktualnie trwają prace przy budowie oświetlenia ulicznego. Wykonawcą zadania jest firma „Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik” z Kościelnik Dolnych koło Lubania. Całość zadania wynosi 1 961 140 zł, w tym 634 110 dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace przy budowie dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia–Widok potrwają do końca lipca 2021 r.

tekst zlecony