Problemy z dostępem do wody w Różyńcu. Wkrótce ma ruszyć duża inwestycja

Problemy z dostępem do wody w Różyńcu. Wkrótce ma ruszyć duża inwestycja
fot. Allie Smith on Unsplash W perspektywie kilku najbliższych tygodni rozpocznie się pierwsza część inwestycji, realizowanej w ramach większego zadania dofinansowanego ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020.
istotne.pl woda, różyniec

Otrzymaliśmy kolejny sygnał o problemach z dostępnością wody, tym razem w Różyńcu,

"(...) Bardzo proszę o nagłośnienie sprawy z brakiem wody w Różyncu, to co się tu dzieje z brakiem wody to jest jakieś nieporozumienie ileż można już wytrzymać ? Co chwilę brak wody, ludzie mamy 21 wiek, a czujemy się jak za czasów epoki kamienie łupanego pozdrawiam."

W tej sprawie otrzymaliśmy już odpowiedź z Gminy Gromadka, którą raz jeszcze publikujemy:

MODERNIZACJA SUW KRZYŻOWA

Jednym z istotnych celów działalności Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce jest zapewnienie mieszkańcom gminy Gromadka dostaw wody o najlepszej jakości oraz dostarczanie wody w cyklu ciągłym, uwzględniającym planowane prace modernizacyjne i naprawcze. Ze względu na powtarzające się informacje od Mieszkańców wsi Krzyżowa, Osła oraz Różyniec o brakach w dostarczaniu wody w godzinach jej szczytowego zużycia, Gmina Gromadka w latach 2020-2022 przeprowadzi modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżowej.

W perspektywie kilku najbliższych tygodni rozpocznie się pierwsza część inwestycji, realizowanej w ramach większego zadania dofinansowanego ze środkówunijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020. Planowana inwestycja pn. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła – Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce – etap II, której wykonawcą będzie firma Kanwod z Goliny za kwotę 7 191 478,23 zl.,będzie obejmowała m.in. wymianę pomp w studniach i zwiększenie ich wydajności, co pozwoli zwiększyć wydajność ujęcia wody oraz wymianę pomp pośrednich na nowe o większej wydajności.

Ponadto, w celu zabezpieczenia ciągłej pracy, SUW w Krzyżowej zostanie rozbudowany o wizualizację, która będzie zapewniać transmisję następujących danych: poziom wody w zbiornikach, praca pomp, informacja o awarii pompy oraz brak zasilania, do systemu wizualizacji i monitoringu. Centrum systemu monitoringu będzie znajdować się w Centralnej Dyspozytorni przyszłego Eksploatatora tj. Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce.

W ramach inwestycji planuje się ponadto montaż instalacji fotowoltaicznej podłączonej do wewnętrznej instalacji elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody. Przewidziano instalację fotowoltaiczną składającą się z 66 szt. paneli fotowoltaicznych (PV). Moc znamionowa instalacji przy takiej ilości paneli będzie wynosić 21,7 kWp.

Ponadto, w 2022 r. planowana jest druga część inwestycji w zakresie modernizacji Stacji – budowa zbiornika wody. Projektowany zbiornik wody powstanie w sąsiedztwie istniejących zbiorników wody. Umożliwi on pełną płynność procesu dystrybucji wody dla mieszkańców miejscowości Krzyżowa , Różyniec i Osła.

Podjęte działania przyczynią się do zlikwidowania czasowych braków wody, jakie występują w miejscowościach Krzyżowa, Różyniec, Osła w godzinach maksymalnych poborów oraz zapewnią kontrolę pracy SUW w sposób ciągły i przyczynią się do szybszego reagowania na zaistniałe problemy dystrybucyjne.

Tomasz Matyjewicz