Bolesławiec i ukraiński Zbaraż. Łączy nas historia i ludzie

Bolesławiec i ukraiński Zbaraż. Łączy nas historia i ludzie
fot. ZSOiZ Bolesławiec W dniach 4–10 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu odbył się polsko-ukraiński projekt finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.
istotne.pl 183 zsoiz bolesławiec, barbara smoleńska

Wsparcie projektu przez Starostwo Powiatowe i dyrektorkę szkoły Laurę Słocką umożliwiło – już trzeci rok z rzędu – realizację działań projektowych z młodzieżą ze Zbaraża. Zasadniczą różnicą w realizacji tych projektów było to, że obecny przeprowadzany był na odległość – w formule on-line.

Mimo że uczestnicy projektu znajdowali się w swoich szkołach odległych o ok. 900 km, to bardzo aktywnie wspólnie pracowali. Wspólna praca polegała na tym, że wykonywali te same działania w tym samym czasie, widząc się na ekranach komputerów. (W przygotowaniu projektu realizowanego na odległość bardzo pomogły doświadczenia zdobyte wiosną, kiedy lekcje w szkołach odbywały się on-line).

W projekcie wzięło udział 7 uczniów z Bolesławca i 7 uczniów ze Zbaraża. Młodzież wspierana przez koordynatora i opiekunów – Barbarę Smoleńską, Macieja Pronkiewicza (Bolesławiec) i Mirosławę Kołtoniuk (Zbaraż) – bardzo aktywnie pracowała:

  • zdobiła ceramikę bolesławiecką
  • wykonywała korale, wianki na głowę
  • kręciła filmy o Bolesławcu, Zbarażu i swoich działaniach
  • poszukiwała w swoich miastach wyrobów i symboli miast partnerskich
  • tworzyła drzewa genealogiczne własnych rodzin
  • piekła wyroby cukiernicze i dzieliła się przepisami na ich wykonanie
  • śpiewała piosenki
  • organizowała spotkania z mieszkańcami obu miast
  • prowadziła stronę internetową www.facebook.com/LaczyNasHistoria, na której zamieszczała wszystkie wypracowane rezultaty.

Jednym z poważniejszych rezultatów jest publikacja „Bolesławiec – Zbaraż, Łączy nas Historia i Ludzie” zawierająca informacje o dawnych zasłużonych mieszkańcach Zbaraża, których nagrobki znajdują się na tamtejszym cmentarzu. Podczas działań projektowych młodzież ze Zbaraża uporządkowała te nagrobki.

Organizatorzy:

O tym, że młodzież bardzo się zaprzyjaźniła, świadczą wpisy na stronie projektu i codzienne bardzo sympatyczne rozmowy. Mamy nadzieję, że wkrótce młodzież z Bolesławca i Zbaraża będzie mogła spotkać się na żywo.