Bolesławianie celebrowali Święto Niepodległości w stolicy… Litwy

Ludzie z flagami
fot. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Członkowie bolesławieckiego oddziału TMLiKPW świętowali 105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, biorąc udział w uroczystościach w Bolesławcu i w Wilnie.

Reklama

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu:

Zorganizowaliśmy wyjazd dla 56-osobowej grupy, w której – oprócz członków Towarzystwa – znaleźli się przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i bolesławieccy harcerze.

Organizacja relacjonuje:

To była piękna, patriotyczna, żywa lekcja historii. Przewodnik oprowadził nas po Starym Mieście w Wilnie oraz po cmentarzu na Rossie. Pani Elżbieta Hołyńska-Grzesiak, członek TMLiKPW, przed uroczystościami na Rossie, opowiedziała nam o historii związanej z Józefem Piłsudskim, a przed wjazdem do Trok – o historii związanej z Wielkim Księciem Litewskim – Witoldem, kuzynem naszego króla Władysława Jagiełły.

Byliśmy również w Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, prowadzonym przez s. Michaelę Rak. Na ręce zastępcy dyrektora hospicjum złożyliśmy dar finansowy na rzecz podopiecznych hospicjum.

Najbardziej jednak emocjonalnym elementem programu pobytu w Wilnie, który dostarczył uczestnikom wielu emocji i wzruszeń, była Sztafeta Niepodległości. Pobudka godz. 3.00, o godz. 5.00 w Zułowie, miejscu urodzin Józefa Piłsudskiego, krótkie wprowadzenie do uroczystości i rozpoczęcie biegu w Sztafecie Niepodległości. Nasza grupa biegła od Podgrodzia do Niemenczyna. W ostatnim etapie biegu, od kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu na Rossę (3 km), do wileńskich harcerzy dołączyli również harcerze bolesławieccy (6 osób).

Szefowa bolesławieckiego oddziału TMLiKPW Barbara Smoleńska dodaje:

Dziękuję Prezydentowi Miasta Bolesławiec, Staroście Bolesławieckiemu, Wójtowi Gminy Bolesławiec oraz wszystkim mieszkańcom Bolesławca, którzy wsparli finansowo wyjazd młodzieży do Wilna.

I podsumowuje: – Mam nadzieję, że udział w uroczystościach na Rossie stanie się naszą, bolesławiecką tradycją.

Reklama