Przebudowa drogi między Wartą a Wartowicami zakończona

Przebudowa drogi między Wartą a Wartowicami zakończona
fot. Powiat Bolesławiecki 620-metrowy odcinek drogi powiatowej między Wartą Bolesławiecką a Wartowicami został oddany do użytku. Łączna wartość inwestycji to 247.888,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Bolesławieckiego i Gminy Warta Bolesławiecka.
istotne.pl droga, powiat bolesławiecki

W czerwcu tego roku Powiat Bolesławiecki podjął decyzję o przebudowie drogi powiatowej nr 2291D między Wartą Bolesławiecką a Wartowicami. To kolejny etap inwestycji drogowej w Gminie Warta Bolesławiecka.

– Współfinansowanie tego zadania przez dwa samorządy – Powiat Bolesławiecki i Gminę Warta Bolesławiecka – to doskonały przykład współpracy podjętej w celu poprawy warunków drogowych w powiecie bolesławieckim – mówił Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki.

Dzięki współpracy Powiatu i Gminy udało się zmodernizować nie tylko główne drogi, ale również te łączące okoliczne miejscowości, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców.

Zakres robót podzielony był na odcinki. Pierwszy obejmował wymianę korytek odwodnieniowych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowych zjazdów. Na drugim odcinku poszerzono jezdnię do 5,0 m, odmulono rowy oraz zamontowano nowy przepust. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną i zjazdy do posesji.