Jarosław Kowalski z tytułem „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”?

Jarosław Kowalski z tytułem „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”?
fot. GA Rada Miasta Bolesławiec na najbliższej sesji prawdopodobnie podejmie uchwałę w tej sprawie.
istotne.pl jarosław kowalski, sesja rm

Jednym z punktów październikowego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec będzie głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Jarosławowi Kowalskiemu, byłemu przewodniczącemu Rady, a obecnie prezesowi Zakładu Energetyki Cieplnej w Bolesławcu.

W uzasadnieniu dokumentu czytamy:

Pan Jarosław Kowalski od 2002 roku pracuje na rzecz Bolesławca i jego mieszkańców. Był radnym Rady Miasta Bolesławiec IV, V, VI, VII oraz aktualnej – VIII kadencji. Jako radny IV kadencji był członkiem Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W V kadencji pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a także był członkiem Komisji Rewizyjnej. W VI kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W dwóch kolejnych kadencjach – VII i VIII (do 31 sierpnia 2020 r.) był Przewodniczącym Rady Miasta Bolesławiec. Przez lata pracy w Radzie Miasta Bolesławiec był także członkiem Zgromadzenia Gmin „Kwisa” oraz członkiem Społecznej Rady Nadzorczej Powiatowego Szpitala w Bolesławcu. Od 2010 r. jest członkiem Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”.

Jarosław Kowalski – mgr zarządzania przedsiębiorstwem, inżynier budownictwa. Absolwent MBA in Community Management Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, KSB UEK. Ukończył Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski (studia podyplomowe – Prawo Gospodarcze i Handlowe) i AGH w Krakowie (studia podyplomowe – Instrumenty i Techniki Zarządzania Środowiskiem). Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe wykorzystuje w pracy na rzecz samorządu. Z wielką troską angażuje się w sprawy dotyczące rozwoju naszego miasta, szczególnie w kwestie ochrony środowiska. Pan Jarosław Kowalski dał się poznać jako samorządowiec zaangażowany w sprawy Bolesławca.