Przebudują ulicę Polną

Przebudują ulicę Polną
fot. Leroy Evans on Unsplash Urzędnicy: – Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 136 920,00 zł.
istotne.pl wykroty, gmina nowogrodziec

Robert Relich, burmistrz Nowogrodźca, podpisał umowę dotyczącą przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wykroty. (Chodzi o ulicę Polną).

Gminni urzędnicy:

Stan techniczny drogi uniemożliwiał korzystanie z niej w pełnym zakresie. Szczególnie dotkliwy dla mieszkańców jest okres wiosenno-jesienny, w którym droga jest częściowo nieprzejezdna. Głównym uzasadnieniem dla przebudowy powyższej drogi było uzyskanie dostępności i dojazd do miejsc zamieszkania, poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, zmniejszenie kosztów utrzymania drogi oraz podwyższenie komfortu jazdy.

Jaki będzie zakres inwestycji?

  • przebudowa drogi o długości 652 mb oraz szerokości 3 m (wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi oraz oznakowaniem drogowym pionowym)
  • odwodnienie drogi zapewnione dzięki wyprofilowaniu spadków poprzecznych jezdni.

Całkowity koszt zadania to ok. 160 tys. zł. Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 136 920,00 zł.