Znamy listę uczestników letniego pleneru „Pod okiem mistrzów”

Znamy listę uczestników letniego pleneru „Pod okiem mistrzów”
fot. UM Bolesławiec Plener „Pod okiem mistrzów. Plener ceramiczno-rzeźbiarski 2020” organizowany jest przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
istotne.pl um bolesławiec, plener ceramiczno-rzeźbiarski

Komisja Konkursowa (w składzie: Czesław Matyjewicz – artysta ceramik, komisarz pleneru; Iwona Bojko – koordynator projektu i Dorota Dziedzic-Lechowska – członek komisji, koordynator 56. MPCRz) po zapoznaniu się z 13 kartami zgłoszeń, postanowiła zakwalifikować do udziału w Plenerze: Renatę Wójcik, Magdalenę Konieczną, Mariusza Potyszkę, Jacka Chlastawę, Lilię Wasiel, Mariusza Laudańskiego, Przemysława Czajkowskego, Marcina Sachera, Zdzisławę Pachom i Leokadię Machałek.

Plakat PleneruPlakat Plenerufot. UM Bolesławiec

Ten, wyjątkowy na mapie letnich, kulturalnych wydarzeń, plener odbędzie się w dniach 10–21 sierpnia 2020 w pracowniach BOK – MCC. W wydarzeniu wezmą udział bolesławianie próbujący swoich sił w rzeźbie, tworząc „pod okiem mistrzów” – twórców z dziedziny rzeźby i ceramiki artystycznej, tworzących w tym czasie w Bolesławcu, w ramach 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego Bolesławiec 2020. Tematem przewodnim będzie portret rzeźbiarski – „Studium głowy”.

Komisarzem pleneru jest Czesław Matyjewicz, absolwent PWSP (obecnie ASP), Wydział Rzeźby we Wrocławiu. Po odbyciu studiów pełnił funkcję asystenta na Wydziale Rzeźby tejże uczelni. W latach 90. zajmował się pracami kamieniarsko-konserwatorskimi, początkowo w Pracowni Konserwacji Zabytków, a następnie w firmie „GROSSULAR”, której był współzałożycielem. Brał udział w renowacji wystroju kamieniarskiego kaplicy Edyty Stein. W latach 1995–2005 prowadził pracownię rzeźby i rysunku w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. W tym czasie pełnił również funkcję komisarza dziecięco-młodzieżowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Obecnie w BOK – MCC prowadzi pracownię „Rzeźba i okolice” projektowanie i realizacje rzeźbiarskie, a także warsztaty plastyczne „Rysunek z natury i z wyobraźni”.

„Pod okiem mistrzów. Plener ceramiczno-rzeźbiarski 2020’ został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

LogoLogofot. UM Bolesławiec

tekst zlecony