Znamy listę uczestników letniego pleneru „Pod okiem mistrzów”

Znamy listę uczestników letniego pleneru „Pod okiem mistrzów”
fot. UM Bolesławiec Plener „Pod okiem mistrzów. Plener ceramiczno-rzeźbiarski 2020” organizowany jest przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
istotne.pl um bolesławiec, plener ceramiczno-rzeźbiarski

Komisja Konkursowa (w składzie: Czesław Matyjewicz – artysta ceramik, komisarz pleneru; Iwona Bojko – koordynator projektu i Dorota Dziedzic-Lechowska – członek komisji, koordynator 56. MPCRz) po zapoznaniu się z 13 kartami zgłoszeń, postanowiła zakwalifikować do udziału w Plenerze: Renatę Wójcik, Magdalenę Konieczną, Mariusza Potyszkę, Jacka Chlastawę, Lilię Wasiel, Mariusza Laudańskiego, Przemysława Czajkowskego, Marcina Sachera, Zdzisławę PachomLeokadię Machałek.

Plakat PleneruPlakat Plenerufot. UM Bolesławiec

Ten, wyjątkowy na mapie letnich, kulturalnych wydarzeń, plener odbędzie się w dniach 10–21 sierpnia 2020 w pracowniach BOK – MCC. W wydarzeniu wezmą udział bolesławianie próbujący swoich sił w rzeźbie, tworząc „pod okiem mistrzów” – twórców z dziedziny rzeźby i ceramiki artystycznej, tworzących w tym czasie w Bolesławcu, w ramach 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego Bolesławiec 2020. Tematem przewodnim będzie portret rzeźbiarski – „Studium głowy”.

Komisarzem pleneru jest Czesław Matyjewicz, absolwent PWSP (obecnie ASP), Wydział Rzeźby we Wrocławiu. Po odbyciu studiów pełnił funkcję asystenta na Wydziale Rzeźby tejże uczelni. W latach 90. zajmował się pracami kamieniarsko-konserwatorskimi, początkowo w Pracowni Konserwacji Zabytków, a następnie w firmie „GROSSULAR”, której był współzałożycielem. Brał udział w renowacji wystroju kamieniarskiego kaplicy Edyty Stein. W latach 1995–2005 prowadził pracownię rzeźby i rysunku w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. W tym czasie pełnił również funkcję komisarza dziecięco-młodzieżowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Obecnie w BOK – MCC prowadzi pracownię „Rzeźba i okolice” projektowanie i realizacje rzeźbiarskie, a także warsztaty plastyczne „Rysunek z natury i z wyobraźni”.

„Pod okiem mistrzów. Plener ceramiczno-rzeźbiarski 2020’ został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

LogoLogofot. UM Bolesławiec

tekst zlecony