Miasto wymieni wszystkie lampy. Jest dofinansowanie, będzie oszczędniej

Miasto wymieni wszystkie lampy. Jest dofinansowanie, będzie oszczędniej
fot. istotne.pl Bolesławiec otrzymał dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta. Za dwa lata w Bolesławcu będzie jaśniej i oszczędniej.
istotne.pl oświetlenie, miasto

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”, dotyczącego:

  • montażu 3148 sztuk opraw Led
  • montaż 181 sztuk wysięgników
  • montaż 1 054 sztuk słupów, wraz z wymianą okablowania
  • montaż 7 sztuk nowych szafek SO
  • montaż 3148 sztuk kontrolerów oprawy
  • instalacji Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalający na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED), wspierający zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw.

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia zdecydowanie zmniejszy zużycie energii, a w konsekwencji także emisję CO2, co nie tylko wpłynie na poprawę jakości powietrza, ale także obniży koszty związane z oświetleniem gminy. Dzięki instalacji nowych lamp poprawić ma się także estetyka miasta.

Całkowita wartość projektu: 37 045 554,32 zł, w tym Miasto Bolesławiec 11 726 513,10 zł. Dofinansowanie z UE (74,99%): nie więcej niż 26 833 652,58 zł, w tym miasto Bolesławiec 8 793 712,17 zł. Termin realizacji: 2021 – 2023

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki – Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3455/VI/21 z dnia 09 marca 2021 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.03.04.01-IZ.00-02-392/20).