Jest problem ze żłobkiem w Bolesławcu? Magistrat komentuje

Dzieci
fot. Ben Wicks on Unsplash O poruszenie tematu poprosiła nasza Czytelniczka, mieszkanka Bolesławca.
istotne.pl 183 żłobek

Reklama

Czytelniczka napisała do nas via Facebook:

Czy możecie poruszyć temat żłobków państwowych w Bolesławcu, a raczej jednego żłobka. W którym na cały Bolesławiec jest 22 miejsca z góry przydzielone. I zwykły śmiertelnik, którego nie stać na żłobek prywatny, nie ma co zrobić ze swoją pociechą, gdy musi wracać do pracy.

Agnieszka Gergont, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Bolesławcu:

W Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Bolesławcu istnieją dwa oddziały żłobkowe – jeden dla dzieci poniżej 2 roku życia, drugi dla dzieci dwuletnich. Do obu oddziałów prowadzony był nabór elektroniczny na rok szkolny 2021/2022. Oferta do oddziałów żłobkowych obejmowała 20 miejsc, tj. 14 miejsc dla dzieci poniżej 2 roku życia i 6 miejsc dla dzieci dwuletnich. W systemie naboru elektronicznego zarejestrowanych zostało 85 wniosków o przyjęcie dziecka do obu grup żłobkowych.

Nabór elektroniczny do przedszkoli i oddziałów żłobkowych prowadzony jest według transparentnych i ściśle określonych „Zasad rekrutacji do miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu na rok szkolny 2021/2022”, które zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wyraźnie definiują warunki oraz kryteria przyjęć do przedszkoli, w tym do obu grup żłobkowych. Rodzic, który zarejestruje dziecko elektronicznie do przedszkola czy grupy żłobkowej i złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami, bierze udział w rekrutacji na ogólnodostępnych, równych dla wszystkich i wynikających z przepisów prawa oświatowego zasadach.

I dodaje:

Miejsca w grupach żłobkowych nie są przydzielane „z góry”, ponieważ system elektronicznej rejestracji kandydatów szereguje dzieci według liczby punktów, wynikających ze spełnionych kryteriów. Nie ma możliwości zamiany kandydatów na listach, ponieważ są one drukowane z systemu wraz z liczbą punków uzyskanych przez każdego chętnego.

Oraz podkreśla:

Gmina Miejska Bolesławiec, mając na uwadze zapewnienie najmłodszym mieszkańcom miasta wykwalifikowanej opieki podczas nieobecności rodziców, przekazała w dzierżawę budynek przy ul. Sądowej 8 – na podstawie rozstrzygniętego przetargu i zawartej umowy. W wyniku tych działań na mieniu gminnym funkcjonować będzie prywatna placówka, zapewniająca wykwalifikowaną opiekę dzieciom w wieku do lat 3.

Reklama