Będzie żłobek w gminie Gromadka

Będzie żłobek w gminie Gromadka
fot. freeimages.com (Jurga R) Gmina Gromadka jako jeden z 7 partnerów projektu „Dolnośląskie żłobki II", którego liderem jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, utworzy placówkę opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (15 miejsc opieki).
istotne.pl żłobek, gmina gromadka

Placówka zostanie stworzona w budynku Szkoły Podstawowej w Modle. W tym celu zostanie przeprowadzony remont budynku, a dwa pomieszczenia znajdujące się na parterze zostaną zaadaptowane dla potrzeb klubu dziecięcego.

Gminni urzędnicy:

Funkcjonowanie klubu dziecięcego w Modle rozpocznie się od 1 września 2020 roku. Celem głównym realizowanego projektu jest aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia lub powracających na rynek pracy, a sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3. Dlatego w liczbie 15 miejsc w kubie dziecięcym, będzie możliwość przyjęcia:

  • 8 dzieci, których rodzice pracują, ale pozostają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim
  • 3 dzieci, których rodzice są bezrobotni lub długotrwale bezrobotni
  • 4 dzieci których rodzice są bierni zawodowo, w tym pozostają na urlopie wychowawczym.

Szczegóły na stronie Gminy Gromadka.