Drugi etap projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 3

Drugi etap projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 3
fot. Sp nr 3 „Czasem mniej znaczy więcej – śladami świętego Marcina” to tytuł projektu edukacyjnego zrealizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3. Autorami i koordynatorami projektu byli nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego Agnieszka Markowicz i Adrian Banyś oraz nauczycielka religii Halina Rudzik. Projekt skierowany był do klas I-VIII, a w jego realizacji uczestniczyła cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Główne obchody "Dnia Świętego Marcina", czyli druga część projektu edukacyjnego, odbyły się w szkole 8 listopada 2019 roku.
istotne.pl projekt, sp3 bolesławiec

„Dzień Świętego Marcina” (niem. „Martinstag”) jest z utęsknieniem oczekiwaną uroczystością w placówce, stanowi bowiem zapowiedź okresu świąt Bożego Narodzenia, wprowadza w nastrój tajemnicy i wiary w czynienie dobra. Tego dnia każdy uczeń mógł spróbować upieczonych przez rodziców rogalików, które szczególnie wyróżniały się nadzieniem z białego maku, bakalii oraz orzechów. Panie z Rady Rodziców były odpowiedzialne za sprzedaż rogali marcińskich.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz, przygotował na tę uroczystość specjalne spotkanie z klasami I-III, w którego czasie uczniowie zostali zaznajomieni z najważniejszymi wydarzeniami z życia św. Marcina zarówno w języku polskim, niemieckim, jak i angielskim. Podczas spotkania dzieci poznały prezentację multimedialną, a nawet bajkową wersję legendy o św. Marcinie, którą obejrzały z wielką uwagą i zainteresowaniem. Uczniowie zaprezentowali piosenki znane w niemieckich szkołach pt. „Ich geh’ mit meiner Laterne” oraz „Laternenlicht”. Nie zabrakło również oprawy muzycznej przygotowanej przez Halinę Rudzik. Dziecięcy chórek zaprezentował pieśni religijne: „Ja jestem”, „Najlepsza modlitwa na świecie” oraz "Święty uśmiechnięty". Natomiast reprezentacja klas starszych przybliżyła uczniom historię św. Marcina oraz tradycje i zwyczaje związane z tym świętem. Młodzież wykonała plakat na temat postaci świętego z wykorzystaniem słownictwa w języku niemieckim. Udział w tegorocznym wydarzeniu wzięły także dzieci z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 pod opieką nauczycielki religii Haliny Rudzik.

W ramach działań projektowych pedagodzy zaproponowali uczniom liczne aktywności, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych kompetencji oraz komunikację. Dzieci korzystały m.in. z tablicy multimedialnej, poznając tradycje i zwyczaje związane z „Dniem Świętego Marcina” w krajach niemieckojęzycznych. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach przeprowadzonych przez szkolnych przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec oraz Samorządu Uczniowskiego pt. „Śladami świętego Marcina – tradycje i zwyczaje” pod opieką nauczyciela języka niemieckiego Adriana Banysia.

Z kolei klasy I-III uczestniczyły we wspólnych warsztatach plastycznych mających na celu wykonanie latarenek, podobnych do tych, które dzieci w szkołach krajów niemieckojęzycznych niosą podczas pochodu z okazji „Dnia Świętego Marcina”. W czasie zajęć powstały ciekawe prace, które zostały zaprezentowane na korytarzach szkolnych. Na koniec projektu uczniowie wzięli udział w pochodzie, niosąc wykonane przez siebie latarenki i śpiewając pieśni związane ze świętem.

W tym roku zgodnie z tradycją, podążając śladami św. Marcina, który podzielił się swym płaszczem ze zmarzniętym żebrakiem, połowa funduszy uzyskanych ze sprzedaży rogali została przekazana przez Radę Rodziców na pomoc dla dzieci z Afryki w ramach akcji „Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci”. Druga połowa pozyskanych środków zostanie wykorzystana na potrzeby edukacyjne szkoły.

Głównym celem projektu było przybliżenie społeczności uczniowskiej postaci św. Marcina i jego działalności związanej z niesieniem dobra innym ludziom oraz zapoznanie uczniów z kulturą i tradycją krajów niemieckojęzycznych. Ważnym aspektem prowadzonych działań edukacyjnych było kształtowanie wśród uczniów pozytywnych postaw, takich jak: wrażliwość na potrzeby i problemy ich rówieśników mieszkających w Afryce, rozwijanie kreatywności i współpracy poprzez realizowanie wspólnych celów.

Cele szczegółowe projektu to: rozbudzenie zainteresowań uczniów inną kulturą, wzbogacenie słownictwa w języku obcym, kształtowanie pozytywnych postaw i budowanie wspólnych celów, rozwijanie twórczości i kreatywności plastycznej dzieci oraz współpracy z całą społecznością szkolną, a także korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.
Koordynatorzy projektu kierują szczególne podziękowania do rodziców, którzy upiekli i sprzedawali rogale marcińskie, jak także do uczniów i nauczycieli za zaangażowanie oraz pomoc w realizacji projektu.