Powiat przekazuje szpitalowi ponad 1 300 000 zł na walkę z epidemią

Powiat przekazuje szpitalowi ponad 1 300 000 zł na walkę z epidemią
fot. Powiat Bolesławiecki Działając w przeświadczeniu, że walka z koronawirusem wymaga zaangażowania wszystkich możliwych zasobów, Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak podjął starania, na skutek których Zarząd Powiatu Bolesławieckiego przyjął w dniu dzisiejszym (8.04.) uchwałę o przekazaniu środków finansowych z rezerwy celowej na wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
istotne.pl szpital powiatowy, powiat bolesławiecki

Łącznie Powiat przeznaczył na ten cel kwotę ponad 1.300.000 zł. Ze środków tych zostanie pokryty m.in. koszt prac adaptacyjnych prowadzonych w szpitalu, mających na celu utworzenie izolatek oraz wykonanie koniecznych instalacji dla funkcjonowania szpitala jako szpitala zakaźnego jednoimiennego.

Sfinansowane zostaną obecnie przeprowadzane prace przystosowujące, polegające w szczególności na budowie śluz i grodzi na dotychczasowych oddziałach: chorób wewnętrznych, neurologicznym, chirurgii ogólnej. Prace budowlane realizowane są również na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz przy bloku operacyjnym.

Pozostała część tej kwoty zostanie wydatkowana na zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej dla lekarzy i personelu medycznego, chroniących przez zakażeniem koronawirusem, w szczególności kombinezonów, fartuchów oraz masek ochronnych.

W tym celu zakupiona została przez Powiat Bolesławiecki spełniająca wymogi sanitarne włóknina, z której szyte są już kombinezony ochronne. Docelowo uszytych zostanie ok. 14.000 kombinezonów oraz 15.000 maseczek ochronnych. Powiat zakupił również środki do dezynfekcji.

tekst zlecony