Będą dotacje na renowacje zabytków w Bolesławcu

Będą dotacje na renowacje zabytków w Bolesławcu
fot. MZ W 2020 r. pięć obiektów uzyska dofinansowanie z budżetu miasta Bolesławca na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
istotne.pl um bolesławiec, bazylika maryjna

29 stycznia 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta w łącznej wysokości 540 tys. zł. – Do udzielenia dotacji zostało wytypowanych pięć wniosków, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne – mówi Agnieszka Gergont, rzeczniczka Urzędu Miasta Bolesławiec.

Zaplanowane dotacje dotyczą:

  • remontu elewacji kamienicy przy ul. Mickiewicza 6c – 100 tys. zł
  • remontu elewacji kamienicy przy ul. Polnej 17a – 100 tys. zł
  • remontu elewacji kamienicy przy ul. . Warszawskiej 6 – 90 tys. zł
  • konserwacji i renowacji grupy rzeźbiarskiej „Jezus przyjaciel dzieci”, wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym 1b – 100 tys. zł
  • badań stratygraficznych na obecność zabytkowych malowideł ściennych w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej nr 3 – 150 tys. zł.

Urzędnicy:

Prace konserwatorskie przy obiektach objętych dotacją zmierzają do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej w budynku dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej. Prace renowacyjne przeprowadzane będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.