Strefa płatnego parkowania. Wiemy, jakie ulice ma objąć i ile to będzie kosztowało

Strefa płatnego parkowania. Wiemy, jakie ulice ma objąć i ile to będzie kosztowało
fot. istotne.pl Jednym z punktów najbliższej sesji Rady Miasta Bolesławiec będzie głosowanie nad projektem uchwały ws. „ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat”.
istotne.pl parkowanie, um bolesławiec

W projekcie uchwały czytamy m.in.

Ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, od poniedziałku do piątku, oprócz świąt w wysokości:

 1. do pół godziny postoju – 1,00 zł;
 2. za pierwszą godzinę postoju – 3,00 zł;
 3. za drugą godzinę postoju – 3,60 zł;
 4. za trzecią godzinę postoju – 4,30 zł;
 5. za czwartą i kolejne godziny postoju – 3,00 zł.
[…] Ustala się czas obowiązywania opłat w strefie płatnego parkowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 18.00.

[…] Wprowadza się opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wysokości:

 1. abonament okresowy mieszkańca Miasta, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 1 miesiąca – 20,00 zł, na jeden pojazd;
 2. abonament okresowy mieszkańca Miasta, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 12 miesięcy – 200,00 zł, na jeden pojazd;
 3. abonament okresowy dla dowolnego użytkownika drogi, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 1 miesiąca – 240,00 zł, na jeden pojazd;
 4. abonament okresowy na okaziciela, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 1 miesiąca – 600,00 zł.

Szczegółowe rozwiązania na stronie UM Bolesławiec.

Granice strefy płatnego parkowania niestrzeżonego dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych i powiatowych na terenie miasta Bolesławiec

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych na terenie miasta Bolesławiec obejmuje obszary charakteryzujące się znacznym deficytem miejsc postojowych ograniczone ulicami:

 1. ul. Zgorzelecka (od ul. Władysława Łokietka do ul. Bolesława Prusa)
 2. ul. Dolne Młyny (od ul. Wesołej do ul. Zgorzeleckiej)
 3. ul. Grunwaldzka (cała)
 4. ul. Targowa (cała)
 5. ul. Górne Młyny (od ul. Władysława Łokietka do ul. Małej)
 6. ul. Mała (cała)
 7. ul. Piaskowa (cała)
 8. ul. Bolesława Kubika (cała)
 9. ul. Obrońców Helu (cała, wraz z przylegającym parkingiem)
 10. ul. Armii Krajowej (cała)
 11. ul. Szkolna (cała)
 12. aleja Partyzantów (cała)
 13. ul. Magistracka (cała)
 14. plac Zamkowy (cała)
 15. ul. 1 Maja (cała)
 16. ul. Karpecka (cała)
 17. ul. Braci Śniadeckich (cała)
 18. ul. Kutuzowa (cała, wraz z przylegającym parkingiem)
 19. ul. Teatralna (cała)
 20. ul. Sądowa (cała)
 21. ul. Adama Mickiewicza (cała)
 22. ul. Ignacego Daszyńskiego (cała)
 23. ul. Ogrodowa
 24. ul. Plac Wolności (cała)
 25. ul. Komuny Paryskiej (cała)
 26. ul. Wąska (cała)
 27. ul. Bankowa (cała, wraz z przylegającym parkingiem)
 28. ul. Mikołaja Brody (cała)
 29. ul. Marcina Opitza (cała)
 30. ul. Michała Drzymały (cała)
 31. ul. Józefa Wybickiego (cała)
 32. ul. Karola Miarki (cała)
 33. ul. Fryderyka Chopina (cała, wraz z przylegającym parkingiem)
 34. ul. Zacisze (cała)
 35. ul. Kościelna (cała)
 36. ul. Bartosza Głowackiego (cała)
 37. ul. Sierpnia ’80 (cała)
 38. plac Piłsudskiego (cały)
 39. ul. Ignacego Łukasiewicza (cała, wraz z przylegającym parkingiem)
 40. ul. Adama Asnyka (cała)
 41. ul. Polna (od ul. Adama Asnyka do ul. Bolesława Chrobrego)
 42. ul. Juliusza Słowackiego (cała)
 43. ul. Kaszubska (cała)
 44. ul. Żwirki i Wigury (cała)
 45. ul. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów (cała)
 46. ul. Dzieci Wrześni (cała)
 47. ul. Górników (cała)
 48. ul. Piotra i Pawła (cała)
 49. ul. Królowej Jadwigi (cała)
 50. ul. Fabryczna (cała, wraz z przylegającym parkingiem)
 51. ul. Parkowa (cała, wraz z przylegającym parkingiem)
 52. ul. Bielska (cała)
 53. ul. Cicha (cała, wraz z przylegającym parkingiem)
 54. ul. Tadka Jasińskiego (cała)
 55. ul. Spółdzielcza (od ul. Tadka Jasińskiego wraz z przylegającym parkingiem)
 56. ul. Zygmunta Augusta.
Strefa płatnego parkowaniaStrefa płatnego parkowaniafot. UM Bolesławiec

Uzasadnienie projektu uchwały:

Następstwem rozwoju motoryzacji, obok wzrostu natężenia ruchu, jest ogólny wzrost mobilności, co prowadzi do stanów zatłoczenia komunikacyjnego przede wszystkim w centrum miasta. Przepustowość elementów infrastruktury ulicznej została praktycznie wyczerpana, a dalsza rozbudowa przekrojów ulicznych jest niemożliwa albo społecznie nieakceptowana. Brak miejsc utrudnia również prowadzenie handlu, usług. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania jest sposobem łagodzenia ww. problemów.

Bolesławiec od lat stawia na rozwój publicznego transportu zbiorowego, który w dobie wszechobecnego zanieczyszczania powietrza i rosnącego natężenia ruchu samochodowego, powinien być wykorzystywany w jak najszerszym zakresie. Miasto regularnie inwestuje w rozwój komunikacji publicznej i wprowadził bezpłatną komunikację, co ma miejsce w niewielu miastach. Co istotne, w najbliższym czasie nie ulegnie to zmianie dając prawdziwą alternatywę dla zmotoryzowanych mieszkańców.

Ustalenie strefy płatnego parkowania na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, uzasadnionych potrzebą organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych, a przez to wprowadzenia preferencji dla bezpłatnej komunikacji zbiorowej oraz realizacji lokalnej polityki antysmogowej.

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zawiera podstawę prawną uprawniającą organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego […].

Co Wy na to?