Jest zgoda na zawarcie 10-letniej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji

Jest zgoda na zawarcie 10-letniej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji
fot. UM Bolesławiec Rada Miasta wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Bolesławiec.
istotne.pl um bolesławiec, mzk bolesławiec

Uchwała mówi o zaangażowaniu środków finansowych z budżetu miasta w latach 2020–2029. Zaangażowanie środków na przyszły rok zaplanowano do kwoty 6 996 844 zł. W kolejnych latach zaplanowano zaangażowanie do kwoty:

  • 2021 r. – 7 147 156,27 zł
  • 2022 r. – 7 300 298,64 zł
  • 2023 r. – 7 418 375,98 zł
  • 2024 r. – 7 540 078,85 zł
  • 2025 r. – 7 665 520,71 zł
  • 2026 r. – 7 794 818,00 zł
  • 2027 r. – 7 928 092,15 zł
  • 2028 r. – 8 065 466,58 zł
  • 2029 r. – 8 202 517,70 zł.

Uchwała umożliwia zawarcie z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 10- letniej umowy, która przedłuży obowiązujące obecnie zasady realizacji usług przewozowych wraz z systemem rozliczeń jakości świadczonych usług, a także szczegółowe na dany okres zadania inwestycyjne (zakup taboru).

W umowie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Spółką ujęte zostaną m.in. zasady realizacji usług przewozowych autobusami wraz z systemem rozliczeń jakości świadczonych usług.

Wysokość wynagrodzenia (rekompensaty) nie przekracza kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w okresie trwania umowy, na świadczenie usług publicznych przy uwzględnieniu minimalnego zysku. Spółka nie osiąga przychodów ze sprzedaży biletów, ponieważ komunikacja miejska jest bezpłatna.

Warto przypomnieć, że Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu jest spółką ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec. Spółka posiada na własność tabor autobusowy. W majątek ten spółka została, w większej części, wyposażona przez Gminę Miejską Bolesławiec, w formie aportu wniesionego do kapitału zakładowego; w części został on sfinansowany ze środków własnych.

Poza tym spółka dzierżawi od Gminy Miejskiej 13 autobusów. W programie inwestycyjnym spółka planuje wprowadzić do obiegu część taboru elektrycznego.

tekst zlecony