Zbierają się komisje lekarskie, orzeczenia są wydawane

Zbierają się komisje lekarskie, orzeczenia są wydawane
fot. Ashkan Forouzani on Unsplash Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bolesławcu nie zawiesił działalności.
istotne.pl zdrowie, powiat bolesławiecki, koronawirus

Osoby ubiegające się o orzeczenia – dorośli oraz opiekunowie dla swoich dzieci – obsługiwani są przez komisję lekarską pracującą w pełnym składzie. Z tą różnicą, że na komisję nie można stawić się osobiście. Specjaliści orzekają wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej, którą należy dostarczyć do skrzynki podawczej, do siedziby starostwa przy ul. Armii Krajowej 12, lub wysłać pocztą.

Obecnie pracują lekarze specjaliści: chirurg (orzekający również w schorzeniach ortopedycznych), laryngolog, interniści, neurolodzy, pediatrzy, w tym pediatra – neurolog, psychiatra.

Jednocześnie informujemy, że 31 marca br. weszła w życie ustawa – tarcza antykryzysowa, która przedłuża ważność orzeczeń i kart parkingowych do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dotyczy to orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony, których ważność:

  1. upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie ustawy – tarczy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia
  2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy – tarczy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.), bez konieczności składania wniosku o wydanie orzeczenia.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okres, o którym mowa powyżej, karty parkingowe, wydane na podstawie tychże orzeczeń, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

W przypadku wątpliwości dotyczących przedłużenia ważności orzeczeń lub trudności z właściwym wypełnieniem dokumentów pracownicy zespołu telefonicznie udzielą informacji i pomogą sprawnie uzupełnić druki, tel. 75 612 17 04, 75 612 17 05.

tekst zlecony