Stacja Legnica będzie wygodniejsza dla podróżnych. Będą utrudnienia?

Stacja Legnica będzie wygodniejsza dla podróżnych. Będą utrudnienia?
fot. Michał Paczyński/Wikimedia Commons Rozpoczynają się prace na stacji Legnica. Efektem będzie lepsza obsługa podróżnych, perony wyposażone w windy, czytelne oznakowanie, przystosowanie stacji do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania. Odnowiona zostanie hala główna, która, podobnie jak perony, zachowa historyczny charakter.
istotne.pl pkp

Początek prac to renowacja hali w rejonie peronu nr 5. Rozebrane zostanie poszycie i osłony hali. Wykonawca musi bezpiecznie zdemontować szklane, metalowe i drewniane elementy. Następnie stalowa konstrukcja zostanie wypiaskowana i zabezpieczona powłoką antykorozyjną. Po pomalowaniu konstrukcji będą montowane nowe elementy ścian i dachu. Na czas prac teren zostanie odpowiednio wygrodzony i oznakowany.

Co ważne, prace nie będą wpływały na rozkładowy ruch pociągów.

Stacja Legnica będzie wyposażona w 4 windy ułatwiające podróżnym dostęp do peronów. Zostaną zamontowane naprzeciw schodów prowadzących z przejścia tunelowego na perony nr: 2, 3, 4, 5. Przebudowane zostaną dwa główne perony: nr 3 i nr 4, na których koncentruje się odprawa pasażerska. Zamontowane będzie nowe oświetlenie i odnowione dawne posterunki dyżurnych ruchu.

Dojścia będą wyposażone w system oznakowania dotykowego (tzw. ścieżki dotykowe), który ułatwi dostęp do pociągów osobom niedowidzącym.

Przebudowa obejmie również główne przejście tunelowe legnickiej stacji. Obiekt zyska na estetyce, zamontowane będzie nowe oświetlenie. W zachodniej ścianie przejścia (naprzeciw schodów) będą wejścia do wind. Wraz z modernizacją peronów (3 i 4) przebudowane zostaną schody – dostosowane do nowej wysokości peronów. Zachowane i odnowione zostaną oryginalne kute balustrady schodów.

Renowacja hali peronowej to duże przedsięwzięcie. Jeden z największych tego typu obiektów w krajuL ma 120 m długości, blisko 60 m szerokości i 20 m wysokości. Wymienione zostaną pokrycia z blachy, uzupełnione przeszklenia, zainstalowane nowe rynny. Zaplanowano też odtworzenie świetlika dachowego w oparciu o dostępne materiały archiwalne.

Ze względu na historyczny charakter stacji prace już na etapie projektowym wymagały uzgodnień konserwatorskich. Zostaną zachowane historyczne elementy, a nowe będą uzupełniane tak, by harmonizowały z zabytkowym charakterem obiektu.

Projekt realizowany jest w trybie: projektuj i buduj. Dotychczas wykonawca przygotował projekt. Wykonał monitoring kanalizacji, odwodnienia oraz części instalacji. Sprawdzono oryginalną kolorystykę elementów konstrukcji hali.

Wartość umowy na realizację zadania „Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się” wynosi ok. 27 mln zł (netto). Projekt jest finansowany z budżetu państwa.

Zakończenie prac, jeśli nie będzie potrzeby dodatkowych działań lub ustaleń, m.in. ze względu na charakter obiektu, planowane jest w przyszłym roku.