PKP PLK przekażą wojewódzkiemu samorządowi dwie linie na Dolnym Śląsku. Wiemy które

Pociąg Kolei Dolnośląskich
fot. istotne.pl PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. porozumiały się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania niewykorzystywanych obecnie linii kolejowych. Samorząd, przez najbliższe 30 lat, będzie zarządzać dwoma odcinkami tras. Zapewni to lepsze wykorzystanie infrastruktury kolejowej w regionie.
istotne.pl 183 umwd, pkp

Reklama

Porozumienie między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a samorządem województwa dolnośląskiego uwzględnia przekazanie dwóch odcinków linii kolejowych: Jelenia Góra–Lwówek Śląski (linia kolejowa nr 283) oraz Kłodzko Nowe–Stronie Śląskie (linia kolejowa nr 322).

Dobra współpraca z władzami województwa dolnośląskiego przekłada się na realizację ważnych projektów, które wpisują się w realizowaną, m.in. w ramach programu Kolej Plus, walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Na Dolnym Śląsku ta współpraca zaowocowała już przywróceniem połączeń. Po niezbędnych pracach możliwe będą także ponowne przejazdy pociągów między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim oraz na odcinku Kłodzko Nowe–Stronie Śląskie – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tworzą sprawną i bezpieczną sieć kolejową poprzez realizowane inwestycje, sukcesywnie zapewniające dogodniejsze podróże. Ważnym elementem rozwoju kolei jest także odpowiednie zarządzanie liniami, które, z różnych względów, od lat nie są wykorzystywane. Dzięki efektywnej współpracy z samorządami możliwe jest lepsze wykorzystanie infrastruktury nieobjętej w najbliższych latach przez Spółkę planami inwestycyjnymi. Przekazanie takich odcinków w zarząd samorządów umożliwi mieszkańcom lepszy dostęp do kolei – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK) będzie zarządzać ponad 30-km odcinkiem między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim, na którym ruch pasażerski nie był prowadzony od 2016 r., a także blisko 15-km szlakiem Kłodzko Nowe–Stronie Śląskie, który nie był obsługiwany przez pociągi pasażerskie od 2004 r. Pozostały odcinek linii, liczący ok. 12 km, pozostaje w zarządzie PLK SA – jest wykorzystywany w ruchu towarowym przez pociągi obsługujące kopalnię kruszywa.

PLK SA przekażą oba odcinki samorządowi, za zgodą Ministerstwa Infrastruktury, nieodpłatnie na okres 30 lat.

Reklama