Powstała nowa droga przy ulicy Kresów II RP

Powstała nowa droga przy ulicy Kresów II RP
fot. UM Bolesławiec W Bolesławcu zakończyła się budowa drogi ul. Kresów II RP.
istotne.pl um bolesławiec, ul. kresów ii rp

W ramach inwestycji wykonano m.in. jezdnię drogi z nawierzchnią bitumiczną, chodnik z kostki betonowej, ściek przy krawężniku, oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca koło Lubania.

Całkowita kwota realizacji zadania wynosi 530 602 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

Aktualnie wykonane roboty przy budowie drogi ul. Kresów II RP są drugim etapem realizacji zadania. Pierwszy etap został zakończony w grudniu 2017 roku i obejmował wykonanie oświetlenia ul. Kresów II RP, ul. Zielonej i ul. Kosiby. Ten etap obejmował również odwodnienie ulicy Zielonej i ul. Kresów II RP oraz drogi o nawierzchni asfaltowej przy ul. Zielonej.

Wartość pierwszego etapu zadania zamknęła się kwotą 1 361 887 zł. Całościowe koszty pierwszego etapu i obecnie zrealizowanych robót wyniosły 1 892 489 zł.

tekst zlecony