Kościelna: nowy wygląd podwórka przy murach obronnych

Kościelna: nowy wygląd podwórka przy murach obronnych
fot. UM Bolesławiec Stylowe lampy, starobruk, trawniki i drzewa składają się na nową aranżację zaplecza w obrębie murów obronnych przy ul. Kościelnej. Po konsultacjach z mieszkańcami ul. Kościelnej 4/5, 6, 7, 8 do ul. Chopina 7 nastąpiła przebudowa zaplecza. Inwestycję zrealizował Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.
istotne.pl um bolesławiec, ul. kościelna

W ramach zadania powstało nowe zagospodarowanie terenu, obejmujące rozbiórkę starych nawierzchni i wykonanie jezdni, chodników oraz miejsc postojowych z kolorowej kostki typu starobruk. Podwórko oświetlają dwie latarnie z wysięgnikami dwuramiennymi i oprawami typu LED.

Prace obejmowały również wykonanie odwodnienia, linii kablowej, przeniesienie obudowy śmietnikowej oraz założenie trawników i posadzenie drzew.

W skład zadania wchodziły również roboty towarzyszące, m.in. regulacja studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, studzienek dla kratek wpustów deszczowych, oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą robót jest firma Ogrody Jagielski z siedzibą w Bolesławicach. Koszty wynoszą 475 176 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

tekst zlecony