Usuwanie wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z terenu miasta Bolesławiec

Usuwanie wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z terenu miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Gmina Miejska Bolesławiec zamierza w 2020 roku ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.
istotne.pl azbest, um bolesławiec

W przypadku uzyskania środków zewnętrznych Gmina Miejska Bolesławiec przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie do 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie miasta Bolesławiec. Ze środków tych nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego lub innego elementu budowlanego, z którego jest on usuwany. Powyższe koszty właściciel, użytkownik nieruchomości pokrywa we własnym zakresie. Usuwaniem azbestu z nieruchomości, jego transportem i utylizacją będzie się zajmować firma – wyłoniona w drodze zbierania ofert – na koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zwracamy się do zainteresowanych Mieszkańców Bolesławca, aby złożyli „Deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec”, w terminie do 13 marca 2020 r. do godz. 14:00 (w formie pisemnej), w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Biuro Obsługi Interesanta, pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec – parter), 59-700 Bolesławiec. Lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec (obok Pałacu Ślubów). Albo w formie elektronicznej na adres: azbest@um.boleslawiec.pl do godz. 23.59.

Powyższa deklaracja będzie wstępnie kwalifikowała Państwa nieruchomości do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Deklarację można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec; w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec lub na stronie www.boleslawiec.eu, lub Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/ – w zakładce „ochrona środowiska”.

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w „Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec.

tekst zlecony