materiał promocyjny

Jest porozumienie – będą remonty w Gminie Nowogrodziec

Jest porozumienie – będą remonty w Gminie Nowogrodziec
fot. Powiat Bolesławiecki Dobra informacja dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec. Wkrótce remontowane będą dwie drogi.
istotne.pl 183 robert relich, inwestycja, droga, tomasz gabrysiak, gmina nowogrodziec, mirosław horzempa

Reklama

Starosta Tomasz Gabrysiak, wicestarosta Mirosław Horzempa i burmistrz Robert Relich podpisali umowę o wspólnym finansowaniu inwestycji. Wykonawców wyłoni przetarg.

Remontowane będą dwie drogi. Między Kierżnem a Parzycami – to odcinek o długości ok. 470 m. Odnowiona zostanie nawierzchnia jezdni wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem poboczy.

Natomiast na odcinku o długości ok. 380 m, między Gierałtowem a Czerną, wykonawca również odnowi nawierzchnię; dodatkowo wykona zjazdy do posesji i na pola, naprawi pobocza.

Prace powinny zakończyć się w maju tego roku.

Inwestycje sfinansują, dzieląc koszty na pół, Powiat Bolesławiecki i samorząd Miasta i Gminy Nowogrodziec.

Reklama