Jest koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza

Jest koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza
fot. UM Bolesławiec 5 lutego w Sali Rajców w Bolesławcu podpisana została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
istotne.pl projekt, umwd, ekologia, um bolesławiec, smog

Umowa podpisana została pomiędzy Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych a ośmioma gminami: Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Bolesławiec, Gminą Gromadka, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Pieńsk, Gminą Siekierczyn, Gminą Sulików, Gminą Miejską Zawidów. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych pełni rolę lidera projektu.

Przedmiotem umowy jest partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”, który współfinansowany będzie ze środków RPO WD 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.1 dot. OSI ZOI, Schemat 3.3.E „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty grantowe”.

Umowa partnerska dotyczy m.in. wspólnej aplikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – wniosku o dofinansowanie projektu, którego celem jest zapewnienie możliwości uzyskania dofinansowania w formie grantów dla mieszkańców gmin partnerskich na montaż instalacji grzewczych, wytwarzających energię cieplną na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i ograniczających niską emisję kominową.

tekst zlecony