Będzie rewolucja w pośredniakach i wyższe zasiłki? Znikną OHP?

Będzie rewolucja w pośredniakach i wyższe zasiłki? Znikną OHP?
fot. Krzysztof Gwizdała Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowym projektem ustawy. Ta ma wejść w życie w styczniu przyszłego roku – poinformował serwis money.pl.
istotne.pl praca, pieniądze, pis, ministerstwo

Jakie zmiany czekają urzędy pracy? Mają one stać się bardziej elastyczne, jeśli chodzi o pomoc bezrobotnym, czyli szybciej reagować na zmiany na rynku pracy. Jak czytamy na money.pl:

Dziś w urzędach zarejestrowane są przede wszystkim osoby mające największe trudności ze znalezieniem pracy, czyli długotrwale bezrobotni. Co drugi zarejestrowany to osoba, która bez pracy pozostaje od lat, co trzeci nie posiada kwalifikacji zawodowych, a co piąty – doświadczenia zawodowego. Bezrobotni mieszkają często na terenach słabo uprzemysłowionych, które od lat są enklawami bezrobocia.

Ustawa zakłada, że to właśnie na nich w pierwszej kolejności powinni skupić się urzędnicy. Osoby bez kwalifikacji zawodowych będą miały pierwszeństwo w dostępie do szkoleń.

Jak sprawić, żeby emigranci wrócili do Polski?

Projekt resortu przewiduje umożliwienie im skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy.

Będą wyższe zasiłki?

Tak, ale tylko tych, którzy posiadają co najmniej 30-letni okres uprawniający do niego. Bezrobotni spełniający ten warunek mogliby liczyć na podwyższenie do 130 proc. wysokości zasiłku podstawowego.

Koniec Ochotniczych Hufców Pracy?

Money.pl:

Całkiem prawdopodobne, że do historii przejdą Ochotnicze Hufce Pracy, które istnieją nieprzerwanie od 1958 r., a nawiązują do przedwojennej organizacji, która za cel stawiała sobie zapewnienie młodzieży możliwości jednoczesnego zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego. [...] Najwyższa Izba Kontroli wzięła je pod lupę i doszła do bardzo krytycznych wniosków. Zaledwie co drugi wychowanek pracował, ponad połowa była zarejestrowana jako bezrobotni, a ponad 15 proc. korzystało z pomocy socjalnej.

OHP zostaną przekształcone w PCAM, czyli Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży. Będzie aktywizowało młodych ludzi w wieku 14-29 lat, czyli obejmie więcej beneficjentów niż Hufce.

Sejmowe prace nad ustawą mają ruszyć jesienią, a same przepisy prawdopodobnie wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Szczegóły na money.pl.

Co Wy na to? Sensowne zmiany?