ZAZ w ZOZ-ie. Uwaga! Praca dla osób niepełnosprawnych

ZAZ w ZOZ-ie. Uwaga! Praca dla osób niepełnosprawnych
fot. MZ Jest praca w Zakładzie Aktywności Zawodowej w branży gastronomicznej. WYPEŁNIONE DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ DO KOŃCA CZERWCA 2018 r.
istotne.pl praca, niepełnosprawność, szpital powiatowy

Powiat Bolesławiecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w związku z planowanym uruchomieniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Bolesławcu rozpoczyna wstępny etap naboru osób niepełnosprawnych do pracy w ZAZ.

WYMAGANIA:

Podstawowym warunkiem zatrudnienia jest posiadanie aktualnego:

  • orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym
  • orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P (choroby psychiczne) lub 01-U (upośledzenie umysłowe).

UWAGA!!!

Na etapie składania przez kandydata WSTĘPNEJ DEKLARACJI, w orzeczeniu o niepełnosprawności, nie jest jeszcze wymagane wskazanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przy zatrudnieniu na 0,55 etatu, wynosi 4 godziny i 40 minut (art. 15 ust. 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Ponadto, ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności, realizowane będą różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych i pełną integrację społeczną niepełnosprawnych pracowników ZAZ.

Pierwszy etap naboru polegać będzie na wypełnieniu i złożeniu „WSTĘPNEJ DEKLARACJI PODJĘCIA PRACY W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BOLESŁAWCU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE”, która podlegać będzie ocenie i weryfikacji przez ORGANIZATORA.

Druki deklaracji wstępnych dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2, pokój 12, tel. 75 612 17 82.

WYPEŁNIONE DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO KOŃCA CZERWCA 2018 r.

Po analizie wstępnych deklaracji ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub mailowego z wybranymi kandydatami.

FormularzFormularzfot. Powiat Bolesławiecki