materiał promocyjny

Rozliczenie PIT za 2018 a zasiłek macierzyński. Sprawdź, o czym musisz pamiętać w PIT 2019

Pieniądze
fot. Krzysztof Gwizdała Choć bywają zasiłki, których nie trzeba wykazywać w zeznaniu podatkowym, zasiłek macierzyński do nich nie należy. Ten rodzaj świadczenia jest wypłacany w czasie, gdy podatnik korzysta z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego albo rodzicielskiego. Każdy kto go otrzymywał w 2018 roku, musi to uwzględnić przeprowadzając rozliczenie PIT 2019. Co należy mieć wtedy na uwadze?
istotne.pl 1 pieniądze, miasto jelenia góra

Reklama

Rozliczenie PIT 2019 – jaki druk jest potrzebny?

W zależności od tego, kto wypłaca świadczenie, inny druk będzie potrzebny do tego, by wypełnić deklarację podatkową – PIT-11A lub PIT-11. Na tych formularzach podatnik znajdzie informacje o uzyskanych dochodach oraz o wysokości pobranych i odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczek na podatek. Są one niezbędne do tego, by przeprowadzić rozliczenie PIT 2019.

PIT-11 – zasiłek wypłacany przez płatnika

Gdy podatnik otrzymywał zasiłek macierzyński od swojego pracodawcy, wtedy wszystkie informacje potrzebne do tego, by się z niego rozliczyć, są zamieszczane na formularzu PIT-11. Kiedy to zakład pracy jest zobowiązany do tego, by wypłacić świadczenie? Dzieje się tak, gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób (stan na 30 listopada). Liczba ta obejmuje jednak wyłącznie zatrudnionych na umowie o pracę lub dzieło (dot. sytuacji, gdy pracodawca płaci składki ZUS).

PIT-11 płatnik ma obowiązek dostarczyć podatnikowi do końca lutego.

PIT-11A – zasiłek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Nie każdy zakład pracy wypłaca swoim pracownikom zasiłek macierzyński. W wielu przypadkach ten obowiązek spoczywa na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy się tak dzieje? Wystarczy, że firma zatrudnia na umowie o pracę oraz dzieło (ponownie dotyczy to tylko przypadków, gdy opłacane są składki ZUS) nie więcej niż 20 osób (stan na 30 listopada). ZUS będzie też wypłacał zasiłek, gdy przysługuje on osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, o ile opłaca ona składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na świadczenie z tego źródła mogą również liczyć bezrobotni, pod warunkiem, że są zarejestrowani w urzędzie pracy. Wszystkie osoby, które w 2018 roku otrzymywały świadczenie z ZUS-u, potrzebują dokumentu PIT-11A, by móc wypełnić swoje deklaracje podatkowe.

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2018 roku, powinna otrzymać PIT-11A do końca lutego.

Na jakiej deklaracji należy rozliczyć zasiłek macierzyński?

Ważną kwestią jest wybór właściwej deklaracji podatkowej, na której można rozliczyć zasiłek macierzyński. Wiele zależy od tego, z jakich źródeł podatnik otrzymywał dochody oraz w jaki sposób się rozliczał. Do wyboru ma deklarację PIT-36 lub PIT-37.

Deklaracja PIT-37

Najczęściej rozliczenie PIT 2019, uwzględniające zasiłek macierzyński, przeprowadza się na formularzu PIT-37. Dotyczy to osób, które uzyskiwały przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników, opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W tej grupie znajdą się też podatnicy, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym lub liniowo. Ponadto PIT-37 złożą bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy i osoby, dla których zasiłek ten był jedynym źródłem dochodów. Formularza PIT-37 nie będą natomiast składać podatnicy, którzy zajmowali się pozarolniczą działalnością gospodarczą lub prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej. Więcej informacji o tym, kto przeprowadza rozliczenie PIT 2019 na PIT-37 można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dane dotyczące zasiłku macierzyńskiego w deklaracji PIT-37 2019 należy wpisać w części C do rubryki o nazwie „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4”.

Deklaracja PIT-36

Jeżeli podatnik prowadzi np. działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w jego przypadku rozliczenie PIT 2019 będzie się odbywało przy użyciu formularza PIT-36. Ten sam dokument wypełni również podatnik, który rozlicza najem, dzierżawę lub umowy o podobnym charakterze, również przy zastosowaniu skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Szczegóły dotyczące tego, kto powinien składać PIT-36, znajdują się w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W PIT-36 informację o dochodach z zasiłku macierzyńskiego należy wpisać w części D do rubryki „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 8 (w tym emerytury – renty z zagranicy)”.

Do kiedy należy rozliczyć PIT?

Osoby, które rozliczają zasiłek macierzyński muszą przeprowadzić rozliczenie PIT 2019 do końca kwietnia. To właśnie wtedy mija ostateczny termin składania deklaracji PIT-36 oraz PIT-37. Najszybciej formularz podatkowy można złożyć przez internet.

Podatnicy, którzy nie chcą sami dokonywać rozliczeń związanych z zasiłkiem, mogą skorzystać z pomocy programu do PIT. Dzięki temu zyskają pewność, że wszystkie kwoty będą poprawnie obliczone. Na dodatek aplikacja podpowie, gdzie należy wpisać niezbędne dane.

 >>> Rozlicz PIT 2018/2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro – Wypełnij PIT Online – Wyślij PIT przez Telefon w 5 minut! <<<

[Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

Reklama