SOK czuwa, czyli bezpieczne wakacje na kolei

SOK czuwa, czyli bezpieczne wakacje na kolei
fot. włodi/Wikimedia Commons Więcej patroli Straży Ochrony Kolei w pociągach, na stacjach i szlakach kolejowych, częstsze kontrole tzw. dzikich przejść, akcje ulotkowe na przejazdach i samochody mobilnego centrum monitoringu w terenie – tak funkcjonariusze SOK nadzorują bezpieczne podróże w czasie trwających wakacji.
istotne.pl kolej, pkp, straż ochrony kolei

Ponad 3 000 funkcjonariuszy w czasie wakacji dba o bezpieczeństwo zarówno podróżnych dojeżdżających do pracy, jak i korzystających z pociągów wakacyjnych. Patrolowane są przede wszystkim krajowe i międzynarodowe wakacyjne pociągi pasażerskie. Dodatkowo monitoring obejmuje przejazdy pociągów kolonijnych.

Aby skutecznie dbać o bezpieczeństwo podróżnych, SOK zwiększyła również częstotliwość obserwacji na terenie wszystkich głównych dworców kolejowych, stacji i peronów, a także częściej sprawdza służbowe przejścia na mostach i wiaduktach, by zapobiec wkraczaniu na nie osób postronnych – szczególnie dzieci i młodzieży. Ponadto pracownicy SOK wykonują działania prewencyjne mające na celu ochronę podróżnych przed niebezpiecznymi zdarzeniami i kradzieżą.

Jak jest bezpiecznie?

Na szlakach kolejowych i obszarach stacji Straż Ochrony Kolei wykorzystuje 9 samochodów mobilnego centrum monitoringu, a szczególną efektywność nocą zapewniają stosowane podczas patroli lornetki termowizyjne i noktowizory.

Wzmożoną obserwacją objęte zostały miejsca nielegalnych przejść przez tory. Mimo znaków, wygrodzeń i ostrzeżeń, część pieszych traktuje mosty i wiadukty kolejowe jako sposób na skrócenie sobie drogi. Funkcjonariusze SOK przypominają, że osoby zatrzymane na nielegalnym przechodzeniu przez tory lub korzystające bez uprawnienia z infrastruktury narażają się na mandat lub sprawę w sądzie.

W obszarze nieobjętym monitoringiem działają również dodatkowe patrole prewencyjne. – Szczególną uwagę zwracamy również na zabezpieczenie elementów infrastruktury kolejowej, szczególnie tych najbardziej narażonych na kradzieże czy dewastacje. Działania te służą ogólnemu bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pozwalają eliminować opóźnienia pociągów – mówi Paweł Boczek, z-ca komendanta głównego Straży Ochrony Kolei ds. Ochrony.

Jak edukować poprzez zabawę?

Również podczas wakacyjnych pikników i festynów przedstawiciele Straży Ochrony Kolei wraz z koordynatorami akcji „Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!” informują, edukują i uświadamiają w kwestii właściwego zachowania się przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych.

Dotychczas takie prelekcje odbyły się m.in. w Warszawie i w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie funkcjonariusze SOK nie tylko tłumaczyli ogólne zasady bezpiecznej podróży koleją, ale także prezentowali m.in. sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie.

W najbliższym czasie koordynatorów akcji Bezpieczny Przejazd i przedstawicieli SOK z mobilnym centrum monitoringu będzie można spotkać 8 lipca w Bielsku-Białej w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Kolej w Miniaturze” oraz 28 lipca roku na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Chcesz bezpiecznie podróżować koleją na wakacje?

Stosuj się do prostych zasad:

  • przyjdź na dworzec wystarczająco wcześnie, uważnie nasłuchuj komunikatów, upewnij się, że masz przy sobie ważny bilet
  • zachowaj ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu
  • nie zostawiaj bagażu bez opieki, by nie uruchamiać procedury bezpieczeństwa
  • ie wychylaj się przez okno w trakcie jazdy
  • wobec współpasażerów stosuj zasadę ograniczonego zaufania, nie przyjmuj poczęstunku
  • zabieraj ze sobą tylko niezbędną kwotę pieniędzy, a gotówkę trzymaj w różnych, dyskretnych miejscach
  • papierosy pal tylko w miejscach do tego wyznaczonych, dokładnie gaś niedopałki
  • zadbaj o bezpieczeństwo dzieci
  • zachowaj ostrożność przy przejazdach kolejowych – zarówno jako kierowca, jak i pieszy
  • przechodź przez tory tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

W razie potrzeby do dyspozycji podróżnych całodobowo dostępny jest numer alarmowy Straży Ochrony Kolei – 22 474 00 00.