Bolesławiec laureatem Perły Samorządu

Bolesławiec laureatem Perły Samorządu
fot. UM Bolesławiec Miasto Bolesławiec znalazło się w rankingu Perły Samorządu w kategorii gmin miejskich liczących do 100 tys. mieszkańców. Ranking organizowany jest przez „Dziennik Gazetę Prawną” we współpracy merytorycznej z Deloitte.
istotne.pl ranking, um bolesławiec

W siódmej edycji rankingu Perły Samorządu Bolesławiec uplasował się na 7 pozycji. Zaszczytne wyróżnienie dla Bolesławca – na gali podczas Kongresu Perły Samorządu w Gdyni – odebrał prezydent miasta Piotr Roman.

W rankingu, podobnie jak w latach ubiegłych, gminy konkurowały w czterech kategoriach:

  • gmina wiejska
  • gmina miejsko-wiejska
  • gmina miejska licząca mniej niż 100 tys. mieszkańców
  • gmina miejska licząca ponad 100 tys. mieszkańców.

– Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od ich wielkości, zamożności czy położenia geograficznego realizują te same, wyznaczone przez prawo i determinowane przez wydarzenia, zadania i obowiązki względem społeczności lokalnych. Miano Perły samorządu powinny nosić te spośród nich, które wyróżniają się w sposób szczególny, nie tylko doskonale realizując powierzone prawem zadania, ale które obierają nowe zadania, dodatkowe cele i poprzez ich osiąganie, poprawiają jakość życia mieszkańców – informują organizatorzy rankingu.

Z powodu niedawnych wyborów samorządowych w tym roku nie wybierano najlepszych włodarzy, lecz nagradzano gminy wyróżniające się jakością zarządzania i jakością życia mieszkańców. Ocenie poddano działalność gmin w następujących obszarach: zarządzanie gminą i finanse, przestrzeń i infrastruktura, gospodarka, oświata i wychowanie, zdrowie, polityka senioralna, transport publiczny, smart city oraz środowisko i gospodarka odpadami.

Bolesławiec znalazł się po raz trzeci w gronie gmin, które wyróżniają się na tle innych.

tekst zlecony